Aplinkai draugiška plonų termostabilių špinelių MgxAlyOz sluoksnių technologija (NANOSPINEL)

 

Projekto nr.: PP41/1510

Projekto aprašymas:

Įgyvendinus šį projektą, bus sukurta inovatyvi ir perspektyvi, nereikalaujanti papildomo žaliavų apdorojimo, plonų termostabilių špinelių MgxAlyOz sluoksnių gavimo technologija, apjungianti žemose temperatūrose vykdomus hidroterminės sintezės (< 200 °C) ir garinimo elektronų spinduliu metodus.
Hidroterminės/mechanocheminės sintezės metodais, keičiant jų sąlygas (izoterminio išlaikymo temperatūrą bei trukmę, malimo intensyvumą), bus valdomas sluoksniuotų dvigubų hidroksidų (pirmtakų) kristalitų dydis, kristališkumas, kristalų forma bei mineralinės sudėties pastovumas. Tuo tarpu keičiant garinimo elektronų spinduliu technologinius parametrus bus galima suformuoti įvairaus storio špinelių MgxAlyOz sluoksnius (nuo 10 nm iki kelių mikrometrų eiles) bei kontroliuoti dangų augimo kinetiką, struktūrines-morfologines savybes ir šių dangų stabilumą žemoje ir aukštoje temperatūrose.
Ši technologija įgalins atsisakyti daugelio tarpinių gamybos operacijų – pradinių medžiagų nuosėdų praplovimo, lakių komponentų pasalinimo iškaitinant ir kitų stadijų, o reikiamų savybių adsorbentų ir katalizatorių nešiklius gauti antra stadija – užnešant pirmtakus ant skirtingų padėklų bei valdant garinimo elektronų spinduliu technologinius parametrus. Junginiai bus sintetinami, jų struktūra ir savybės tiriamos naudojant naujausią šiuolaikinę tyrimų įrangą, įsigytą vykdant NKP „Darnioji chemija“ ir Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro „Santaka“ projektus.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-04-03 - 2015-12-31

Vadovas:
Kęstutis Baltakys

Trukmė:
2015 - 2015

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra