Aplinką tausojančios rišamosios medžiagos iš kilchoanito sintezė ir kietėjimas CO2 aplinkoje

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0197

Projekto aprašymas:

Projekto idėja – CO2 aplinkoje kietėjantį betoną gaminti ne iš aukštoje degimo temperatūroje, o hidroterminėje aplinkoje gautų kalcio silikatų. Jame
numatoma ištirti hidroterminės sintezės sąlygų įtaką kontroliuojamos struktūros ir savybių kalcio silikato, kilchoanito, susidarymui iš gamtinių
žaliavų, nustatyti jo stabilaus egzistavimo temperatūros ir trukmės intervalus. Iš šio mineralo ir smėlio mišinio bus pagaminti CO2 aplinkoje
kietėjantys betonai, ištirta šios aplinkos parametrų įtaka produktų mineralinei sudėčiai ir mechaninėms savybėms.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Siūloma technologija yra aplinkai
draugiška ir leidžia kompleksiškai spręsti keletą problemų: 1) atsisakoma degimo 1200-1300 °C temperatūroje operacijos, todėl gerokai sumažės
energijos sąnaudos produkcijos vienetui pagaminti; 2) žaliavų mišinyje, lyginant su portlandcemenčio gamyba, yra 1,8 karto mažiau CaO, todėl
sumažės CO2 emisija į aplinką; 3) gaminiams kietėjant CO2 aplinkoje, šios šiltnamio efektą sukeliančios dujos bus sujungiamos į inertišką CaCO3 ir
taip utilizuojamos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Raimundas Šiaučiūnas

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra