Alavo (II) selenidų sluoksnių legiruotų variu sudarymas poliamido (PA 6) paviršiuje ir jų tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0230

Projekto aprašymas:

Poliamido PA 6 paviršiuje sobciniu-difuziniu metodu sudaryti legiruotus variu alavo (II) selenidų sluoksnius, atlikti jų paviršiaus ir vidinės struktūros tyrimus bei cheminės sudėties analizę, išmatuoti šių sluoksnių draustinės juostos vertę.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Poliamido PA 6 paviršiuje bus sudaryti alavo (II) selenidų sluoksniai legiruoti vario jonais bei nustatytos optimaliausios šių procesų sąlygos. Ištirta šių sluoksnių cheminė sudėtis, paviršiaus struktūra ir sluoksnių optinės savybės.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Remigijus Ivanauskas

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku