Alavo (II) selenidų sluoksnių legiruotų variu sudarymas poliamido (PA 6) paviršiuje ir jų tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0230

Projekto aprašymas:

Poliamido PA 6 paviršiuje sobciniu-difuziniu metodu sudaryti legiruotus variu alavo (II) selenidų sluoksnius, atlikti jų paviršiaus ir vidinės struktūros tyrimus bei cheminės sudėties analizę, išmatuoti šių sluoksnių draustinės juostos vertę.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Poliamido PA 6 paviršiuje bus sudaryti alavo (II) selenidų sluoksniai legiruoti vario jonais bei nustatytos optimaliausios šių procesų sąlygos. Ištirta šių sluoksnių cheminė sudėtis, paviršiaus struktūra ir sluoksnių optinės savybės.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Remigijus Ivanauskas

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra