Agregacijos indukuota emisija pasižyminčių fluoroforų turinčių karbazolo fragmentą sintezė ir savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0116

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – naujų, nesudėtingos struktūros, etenil ar feniletenil fragmentus turinčių karbazolo darinių, pasižyminčių didelėmis liuminescencijos kvantinėmis išeigomis kietoje būsenoje, sintezė bei jų savybių tyrimas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Naujų etenil- ar feniletenil fragmentus turinčių karbazolo darinių struktūrų kūrimas ir optimalių sintezės schemų sudarymas, naujų junginių sintezė, apibūdinimas ir terminių, optinių, fotofizikinių bei elektrocheminių savybių tyrimai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2018-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jūratė Simokaitienė

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku