Agregacijos indukuota emisija pasižyminčių fluoroforų turinčių karbazolo fragmentą sintezė ir savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0116

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – naujų, nesudėtingos struktūros, etenil ar feniletenil fragmentus turinčių karbazolo darinių, pasižyminčių didelėmis liuminescencijos kvantinėmis išeigomis kietoje būsenoje, sintezė bei jų savybių tyrimas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Naujų etenil- ar feniletenil fragmentus turinčių karbazolo darinių struktūrų kūrimas ir optimalių sintezės schemų sudarymas, naujų junginių sintezė, apibūdinimas ir terminių, optinių, fotofizikinių bei elektrocheminių savybių tyrimai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2018-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jūratė Simokaitienė

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra