3D nano/mikro pluošto spausdinimo technologijos vystymas ir prototipavimas (Spin3Dp)

 

Projekto nr.: TPP-03-008

Projekto aprašymas:

Tiksliškai erdvėje išdėstytos mikro ir nano pluoštinės struktūros turi platų pritaikymą medicinos, farmacijos, chemijos inžinerijos, energetikos ir kt. sektoriuose. 3D spausdinimo ir mikro/nano pluoštinių struktūrų formavimo principų apjungimas leidžia sukurti naują technologiją, kuri turi didelį potencialą medicininio 3D spausdinimo rinkoje. Projekto idėja – 3D pluošto (3Dp) technologijos vystymas ir prototipavimas, siekiant sukurti rinkai paruoštą pateikti įrenginio prototipą. Projektas leis tyrėjų sukurtą 2D pluošto formavimo technologiją elektrinio verpimo būdu įdiegti 3Dp spausdintuve, ištestuoti šio įrenginio veiklos ribas ir galimas gauti struktūras, šį įrenginį automatizuoti, sukurti vartotojo sąsają bei pramoninį dizainą, tokiu būdu paruošiant komercializavimui ir gamybai. Sukurtas prototipas atitiks 7-tajį technologinės parengties lygmenį (TPL).

Projekto finansavimas:

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros parama moksliniams tyrimams


Projekto rezultatai:

3D pluošto spausdinimo įrenginio prototipas (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 “Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ MTEP etapų klasifikaciją – 7 etapas). Projekto metu bus sukurtas artimas galutiniam produktui prototipas (bandomoji versija). Šis prototipas bus išbandomas ir demonstruojamas bendradarbiaujant su potencialiais naudotojais ir investuotojais.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-08-01 - 2020-09-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: MB „Pažangios technologijos"

Vadovas:
Darius Čiužas

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas