Neformalus švietimas / kvalifikacijos kėlimas

Ciklinės paskaitos – teorija, laboratoriniai darbai.

Paskaitų trukmė priklausomai nuo klausytojų lūkesčių, turimų žinių ir kompetencijų:

  • 8 akademinės valandos;
  • 16 akademinių valandų;
  • 32 akademinės valandos.

Giedrė Urkė
Rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė

Radvilėnų pl. 19, 237 kab., LT-50524 Kaunas
+370 37 30 01 50 I +370 676 90 157
giedre.urke@ktu.lt

Užteršto oro, vandens, dirvožemio valymas ir resursų atgavimas nano, bio ir kitais pažangiais technologiniais metodais. Atliekų perdirbimas ir vertingų medžiagų atgavimas naudojant aplinkai draugiškus procesus. Skaitmeninis ir eksperimentinis teršalų skaidymo/koncentravimo procesų modeliavimas. Procesų eko-efektyvumo vertinimas, analizė, projektavimas ir valdymas.

Tyrėjai: dr. D. Martuzevičius, dr. D. Čiužas, dr. G. Denafas, dr. D. Jankūnaitė, dr. V. Kaunelienė, dr.  L. Kliučininkas, dr.  E. Krugly, dr. T. Prasauskas, dr. V. Račys, dr. I. Radžiūnienė, dr. I. Stasiulaitienė, dr. M. Tichonovas.

Metalų chalkogenidų ir oksidų plonųjų sluoksnių sintezė ir charakterizavimas. Metalų ir jų lydinių elektrolitinis nusodinimas ir korozijos tyrimai. Medžiagų elektrocheminiam energijos generavimui ir kaupimui sintezė ir charakterizavimas.

Tyrėjai: dr. S. Kitrys, dr. I. Ancutienė, dr. A. Šulčius, dr. E. Valatka, dr. R. Šlinkšienė, dr. R. Paleckienė, dr. G. Dabrilaitė-Kudžmienė, dr. A. Jaskūnas, dr. K. Jančaitienė, dr. R. Alaburdaitė, dr. N. Dukštienė, dr. E. Griškonis, dr. R. Ivanauskas, dr. K. Kantminienė, dr. V. Krylova, dr. E. Paluckienė, dr. N. Petrašauskienė, dr. S. Ostachavičiūtė, dr. D. Sinkevičiūtė, dr. R. Stokienė, dr. A. Šulčiūtė, dr. S. Žalenkienė, dr. N. Žmuidzinavičienė.

Katalizatorių, adsorbentų ir skystųjų chemosorbentų kūrimas, tyrimai ir taikymas technologijose. Specialiųjų sudėtinių trąšų su įvairiais, pvz., bioaktyviais priedais kūrimas, tyrimas ir taikymas technologijose.

Tyrėjai: dr. S. Kitrys, dr. I. Ancutienė, dr. A. Šulčius, dr. E. Valatka, dr. R. Šlinkšienė, dr. R. Paleckienė, dr. G. Dabrilaitė-Kudžmienė, dr. A. Jaskūnas, dr. K. Jančaitienė, dr. R. Alaburdaitė, dr. N. Dukštienė, dr. E. Griškonis, dr. R. Ivanauskas, dr. K. Kantminienė, dr. V. Krylova, dr. E. Paluckienė, dr. N. Petrašauskienė, dr. S. Ostachavičiūtė, dr. D. Sinkevičiūtė, dr. R. Stokienė, dr. A. Šulčiūtė, dr. S. Žalenkienė, dr. N. Žmuidzinavičienė.

Funkcionaliųjų medžiagų (įvairios paskirties natūralių maisto ingredientų bei maisto priedų, sveikatai naudingų junginių ir kt.) paieška, tyrimai, įvertinimas, gamybos ir panaudojimo technologijos. Maisto žaliavų ir šalutinių jų perdirbimo produktų biorafinavimo į funkcinius ingredientus procesų kūrimas taikant kompleksinius ekstrakcijos, frakcionavimo, terminio ir fermentinio apdorojimo metodus. Naujų fitocheminių medžiagų paieška, tyrimai bei priktaikymas funkcionaliojo maisto, maisto papildų ir kitų produktų gamyboje.

Tyrėjai: habil.dr. G. Juodeikienė, dr. L. Bašinskienė, dr. D. Čižeikienė, dr. J. Damašius, dr. V. Eisinaitė, dr. I. Jasutienė, dr. M. Keršienė, dr. V. Kitrytė, dr. P. Kraujalis, dr. R. Kublickas, dr. D. Leskauskaitė, dr. A. Pukalskas, dr. M. Pukalskienė, dr. A. Šipailienė, dr. P. R. Venskutonis, dr. R. Vinauskienė, dr. D. Žadeikė, j.m.d. R. Baranauskienė, j.m.d. R. Kazernavičiūtė, j.m.d. R. Maždžierienė.

Biologiškai aktyvių junginių įkapsuliavimas, siekiant kontroliuoti jų atpalaidavimą vartotojų virškinamajame trakte. Probiotikų mikrokapsulių, pasižyminčių stabilumu ir gyvybingumu technologinio proceso ir laikymo metu, kūrimas. Specialiosios paskirties produktų kūrimas projektuojant jų struktūrą.

Tyrėjai: habil.dr. G. Juodeikienė, dr. L. Bašinskienė, dr. D. Čižeikienė, dr. J. Damašius, dr. V. Eisinaitė, dr. I. Jasutienė, dr. M. Keršienė, dr. V. Kitrytė, dr. P. Kraujalis, dr. R. Kublickas, dr. D. Leskauskaitė, dr. A. Pukalskas, dr. M. Pukalskienė, dr. A. Šipailienė, dr. P. R. Venskutonis, dr. R. Vinauskienė, dr. D. Žadeikė, j.m.d. R. Baranauskienė, j.m.d. R. Kazernavičiūtė, j.m.d. R. Maždžierienė.

Biotechnologinių/ bioenergetinių procesų efektyvumo didinimas. Naujų bioproduktų, ir biologiškai aktyvių komponentų kūrimas. Naujų bekontakčių metodų bioprocesų kontrolei vystymas.

Tyrėjai: habil.dr. G. Juodeikienė, dr. L. Bašinskienė, dr. D. Čižeikienė, dr. J. Damašius, dr. V. Eisinaitė, dr. I. Jasutienė, dr. M. Keršienė, dr. V. Kitrytė, dr. P. Kraujalis, dr. R. Kublickas, dr. D. Leskauskaitė, dr. A. Pukalskas, dr. M. Pukalskienė, dr. A. Šipailienė, dr. P. R. Venskutonis, dr. R. Vinauskienė, dr. D. Žadeikė, j.m.d. R. Baranauskienė, j.m.d. R. Kazernavičiūtė, j.m.d. R. Maždžierienė.

Organinių fotopuslaidininkių energiją taupančioms technologijoms (saulės elementams, šviesos diodams, efektyviems lauko tranzistoriams ir pan.) sintezė ir savybių tyrimas. Dažiklių ir pigmentų bei jų tarpinių produktų sintezė.

Tyrėjai: dr. V. Getautis, dr. V. Martynaitis, habil. dr. V. Mickevičius, habil. dr. Al. Šačkus, dr. M. Daškevičienė, dr. T. Malinauskas, dr. I. Jonuškienė, dr. K. Kantminienė, dr. V. Kederienė, dr. S. Krištolaitytė, dr. L. Miknius, dr. K. Radzevičius, dr. B. Sapijanskaitė, dr. J. Solovjova, dr. K. Anusevičius, dr. E. Arbačiauskienė, dr. J. Ardaravičienė, dr. B. Barvainienė, dr. G. Bubnienė, dr. S. Burinskas, dr. N. Kleizienė, dr. V. Malinauskienė, dr. G. Ragaitė, dr. R. Tamulienė, dr. D. Tomkutė-Lukšienė, dr. I. Tumosienė, dr. S. Urnikaitė, dr. R. Vaickelionienė, dr. A. Žukauskaitė, A. Bieliauskas, E. Kasparavičius, A. Magomedov, M. Steponaitis.

Augalų augimo reguliatorių ir antimikrobinių junginių sintezė ir tyrimai. Naftos produktų technologijos bei žaliavos tyrimai. Alternatyvių kuro rūšių iš regeneruojamų organinių plastikų technologijų kūrimas. Bioaktyvių medžiagų iš biomasės išskyrimo technologiniai tyrimai. Biokuro technologijų tyrimai.

Tyrėjai: dr. V. Getautis, dr. V. Martynaitis, habil. dr. V. Mickevičius, habil. dr. Al. Šačkus, dr. M. Daškevičienė, dr. T. Malinauskas, dr. I. Jonuškienė, dr. K. Kantminienė, dr. V. Kederienė, dr. S. Krištolaitytė, dr. L. Miknius, dr. K. Radzevičius, dr. B. Sapijanskaitė, dr. J. Solovjova, dr. K. Anusevičius, dr. E. Arbačiauskienė, dr. J. Ardaravičienė, dr. B. Barvainienė, dr. G. Bubnienė, dr. S. Burinskas, dr. N. Kleizienė, dr. V. Malinauskienė, dr. G. Ragaitė, dr. R. Tamulienė, dr. D. Tomkutė-Lukšienė, dr. I. Tumosienė, dr. S. Urnikaitė, dr. R. Vaickelionienė, dr. A. Žukauskaitė, A. Bieliauskas, E. Kasparavičius, A. Magomedov, M. Steponaitis.

Organinės sintezės metodologijų vystymas. Biologiškai aktyvių medžiagų kūrimas ir sintezė. Funkcinių medžiagų kūrimas ir sintezė. Struktūriniai organinių medžiagų tyrimai.

Tyrėjai: dr. V. Getautis, dr. V. Martynaitis, habil. dr. V. Mickevičius, habil. dr. Al. Šačkus, dr. M. Daškevičienė, dr. T. Malinauskas, dr. I. Jonuškienė, dr. K. Kantminienė, dr. V. Kederienė, dr. S. Krištolaitytė, dr. L. Miknius, dr. K. Radzevičius, dr. B. Sapijanskaitė, dr. J. Solovjova, dr. K. Anusevičius, dr. E. Arbačiauskienė, dr. J. Ardaravičienė, dr. B. Barvainienė, dr. G. Bubnienė, dr. S. Burinskas, dr. N. Kleizienė, dr. V. Malinauskienė, dr. G. Ragaitė, dr. R. Tamulienė, dr. D. Tomkutė-Lukšienė, dr. I. Tumosienė, dr. S. Urnikaitė, dr. R. Vaickelionienė, dr. A. Žukauskaitė, A. Bieliauskas, E. Kasparavičius, A. Magomedov, M. Steponaitis.

Atliekami gamtinių polimerų modifikavimo ir taikymo tyrimai. Tyrinėjamos dispersinės sistemos, polimerinių kompleksų susidarymas, bioaktyvių medžiagų imobilizavimas gamtiniuose ir modifikuotuose polisachariduose. Kuriamos veikliosios maisto pakavimo medžiagos, mikroteršalų sorbentai. Sintetinami chromatografiniai sorbentai, tiriamas jų taikymas baltymų chromatografijai, fermentų imobilizavimui. Kuriamos naujos medžiagos audinių inžinerijai ir tvarsčiai žaizdoms gydyti. Taip pat kuriami inovatyvūs kosmetikos preparatai. Vystomos bioplastikų ir biokompozitų gamybos technologijos, kuriami bioskaidūs plastikiniai gaminiai, atliekami biokompozitų formavimo iš gamtinės kilmės medžiagų tyrimai. Kuriamos mažiau taršios odų išdirbimo technologijos, sprendžiamos odų išdirbimo atliekų panaudojimo problemos.

Tyrėjai: dr. R. Klimavičiūtė, dr. K. Beleška, dr. J. Bendoraitienė, dr. R. Rutkaitė, dr. P. P. Danilovas, dr. O. Baniukaitienė, dr. E. Mažonienė, dr. V. Navikaitė-Šnipaitienė, dr. D. Simanavičiūtė, vyr. inž. V. Valeikienė, habil. dr. J. V. Gražulevičius, dr. S. Grigalevičius, dr. J. Ostrauskaitė, dr. Kašėtaitė, dr. A. Bučinskas, dr. R. Lygaitis, dr. A. Dabulienė, dr. D. Gudeika, dr. J. Keruckas, dr. R. Keruckienė, dr. J. Simokaitienė, dr. A. Tomkevičienė, dr. D. Volyniuk, dr. V. Andrulevičienė, dr. M. Čekavičiūtė, dr. M. Bulota, E. Jatautienė, dr. A. Palavenienė, E. Skuodis.

Organinių polimerinių bei mažamolekulių elektroaktyvių medžiagų (puslaidininkių, spinduolių, netiesinės optikos medžiagų), medžiagų lazeriniam rašymui bei optiniam 3D spausdinimui sintezė, polimerų ir polimerinių kompozitų iš gamtinės kilmės medžiagų kūrimas, tyrimas ir taikymas. Pagrindinis dėmesys kreipiamas organinių skylinių, elektroninių skirtų hibridiniams fotovoltiniams elementams ir bipolinių puslaidininkių bei efektyvių spinduolių, skirtų organiniams šviesos diodams, sintezei ir tyrimams.

Tyrėjai: dr. R. Klimavičiūtė, dr. K. Beleška, dr. J. Bendoraitienė, dr. R. Rutkaitė, dr. P. P. Danilovas, dr. O. Baniukaitienė, dr. E. Mažonienė, dr. V. Navikaitė-Šnipaitienė, dr. D. Simanavičiūtė, vyr. inž. V. Valeikienė, habil. dr. J. V. Gražulevičius, dr. S. Grigalevičius, dr. J. Ostrauskaitė, dr. Kašėtaitė, dr. A. Bučinskas, dr. R. Lygaitis, dr. A. Dabulienė, dr. D. Gudeika, dr. J. Keruckas, dr. R. Keruckienė, dr. J. Simokaitienė, dr. A. Tomkevičienė, dr. D. Volyniuk, dr. V. Andrulevičienė, dr. M. Čekavičiūtė, dr. M. Bulota, E. Jatautienė, dr. A. Palavenienė, E. Skuodis.

Modernūs hidroterminės, mikrobangų ir kietafazio sukepimo procesai, kurie apima silikatinių ir giminingų medžiagų sintezės ypatumus; jų savybių bei struktūros tyrimus ir panaudojimą mažai energijai imlių cementų ir kitų produktų aplinkai draugiškos gamybos technologijose.

Tyrėjai: dr. K. Baltakys, dr. I. Barauskas, dr. A. Eisinas, dr. A. Grinevičienė, dr. R. Kaminskas, dr. A. Kantautas, dr. N. Kybartienė, dr. R. Kubiliūtė, dr. E. Prichockienė, dr. R. Šiaučiūnas, dr. Z. Valančius, dr. V. Valančienė, dr. G. Vaickelionis.

Įvairių technogeninių ir gamtinių priedų, galinčių pakeisti įprastinio portlandcemenčio klinkerį tyrimai ir taikymas technologijose. Technogeninių išteklių panaudojimas ir alternatyvių rišamųjų medžiagų kūrimas, tyrimas ir taikymas technologijose.

Tyrėjai: dr. K. Baltakys, dr. I. Barauskas, dr. A. Eisinas, dr. A. Grinevičienė, dr. R. Kaminskas, dr. A. Kantautas, dr. N. Kybartienė, dr. R. Kubiliūtė, dr. E. Prichockienė, dr. R. Šiaučiūnas, dr. Z. Valančius, dr. V. Valančienė, dr. G. Vaickelionis.