KTU chemikams – tarptautinis pripažinimas Italijoje

Svarbiausios | 2019-09-05

Neseniai Italijoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „CEEC-TAC5 and Medicta 2019“ dalyvavusi KTU Cheminės technologijos fakulteto (CTF) delegacija ne tik pristatė naujausius aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo srityje gautus rezultatus, bet ir gavo „Outstanding Young TA&C Researcher in Central & Eastern Europe“ apdovanojimą.

Kaip pasakoja fakulteto dekanas, profesorius Kęstutis Baltakys, rugpjūčio 27-30 dienomis Romoje vykusi tarptautinė konferencija sujungė 400 mokslininkų pajėgas. Jungtinė konferencija subūrė dalyvius iš 38 Centrinės ir Rytų Europos šalių bei 6 žemynų, kurie analizavo teorines ir praktines terminės analizės ir kalorimetrijos galimybes.

Konferencijos metu buvo pristatyta 449 moksliniai darbai: 4 plenarinės paskaitos, 16 kviestinių pranešimų, 108 žodinių pranešimų bei 318 stendinių pranešimų. Konferencijoje taip pat apdovanotos 3 plenarinės paskaitos.

„Kas antrus metus vykstanti tarptautinė konferencija yra puiki galimybė atskleisti mokslininkų pasiekimus, užmegzti glaudų bendradarbiavimą ir padiskutuoti su kolegomis apie ateities perspektyvas“,  – teigia K. Baltakys.

Pristatė aktualius tyrimus

Profesorius Raimundas Šiaučiūnas, docentas Anatolijus Eisinas ir lektorius Tadas Dambrauskas dalyvavo atskirose tematinėse sekcijose, kuriose pristatė naujausius funkcinių neorganinių medžiagų gamybos ir panaudojimo srities KTU mokslininkų pasiekimus.

„Mano pristatyto darbo tema – sintetinio majenito sandaros ypatybės vario adsorbcijos gebai. Kitaip tariant,  pasiūlytas ne tik dvistadijinis majenito gamybos būdas, susidedantis iš pirmtakų hidroterminės sintezės bei jų terminio apdorojimo, kuris ženkliai mažiau energetiškai imlus, bet ir įvertinta majenito sandaros įtaka vario jonų adsorbcinei gebai“,  – įspūdžiais dalijasi docentas Anatolijus Eisinas.

Jo teigimu, gauti pirminiai rezultatai nuteikia optimistiškai: „Yra pagrindo manyti, kad minėtu būdu gautas majenitas yra tinkamas ne tik adsorbentų, bet ir katalizatorių gamybai,“ – svarsto jis.

Kiti du lektoriaus Tado Dambrausko pranešimai nagrinėjo funkcinių neorganinių medžiagų panaudojimą adsorbcijos procesuose.

„Konferencijos metu turėjau galimybę susipažinti su pažangiausiais terminės analizės tyrimais, taikomais neorganinių medžiagų srityje, bei pasidalinti savo gautais rezultatais apie dvibazių kalcio hidrosilikatų pritaikymą sunkiųjų metalų pašalinimui iš vandeninių tirpalų ir šių metalų įtaką kalcio hidrosilikatų terminiam stabilumui,“ – pasakoja lektorius T. Dambrauskas.

Profesorius Raimundas Šiaučiūnas pristatė iš kalcio hidrosilikatų pagamintų betonų, kurie kietėja anglies dvideginio aplinkoje, tyrimų rezultatus. Šie rezultatai leidžia gerokai sumažinti CO2 emisiją cemento gamybos metu ir gali būti plačiai taikomi kuriant alternatyvias įprastiniam portlandcemenčiui, aplinkai draugiškas rišamąsias medžiagas.

Rezultatai reikšmingi ir tarptautinėje erdvėje

Konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš Vokietijos, Austrijos Skandinavijos, Turkijos ir kitų šalių. 8 pranešimai buvo įvertinti ir apdovanoti. Delegacijai iš Lietuvos taip pat buvo skirtas ypatingas dėmesys, KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanui buvo įteiktas apdovanojimas „Outstanding Young TA&C Researcher in Central & Eastern Europe“. „Tai pirmas tokio pobūdžio įvertinimas, jis tik patvirtina KTU mokslininkų vykdomų tyrimų svarbą tarptautiniame kontekste,“ – apie apdovanojimą kalba prof. K. Baltakys.

CTF dekano, profesoriaus K. Baltakio įsitikinimu, sėkmė konferencijoje yra aukštas visos Cheminės technologijos fakulteto bendruomenės efektyvaus ir sutelkto darbo įvertinimas.

„Visa tai – geras bei ryškus pavyzdys, kad Universitete mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sistema išties veikia ir sėkmingai įgyvendinama, nes konkuruoti tenka tarptautiniu mastu, o mūsų turimi ištekliai yra gana nedideli ir dažnai išskaidomi“, – apibendrina prof. K. Baltakys.