Tarptautinis bendradarbiavimas – svarbi šiuolaikinių mokslinių tyrimų dalis

Svarbiausios | 2020-04-20

Seniai praėjo laikai, kai svarbius mokslinius atradimus atlikdavo laboratorijose užsisklendę tyrėjai. Šiuolaikinius tyrimus vykdo tyrėjų grupės ar net konsorciumai ir tarptautinės tyrėjų grupės, kurių narių kompetencijos papildo viena kitą. Atsižvelgdama į šias tendencijas, darbus organizuoja ir KTU Cheminės technologijos fakulteto Polimerų chemijos ir technologijos katedros neformali tyrėjų grupė, kurios vadovas – prof. Juozas Vidas Gražulevičius.

Pagrindinė šios tyrėjų grupės interesų sritis – organinė elektronika. Grupės nariai kuria ir sintetina naujus organinius puslaidininkius bei spinduolius, konstruoja ir tyrinėja organinės elektronikos prietaisus, šiuo metu daugiausia dėmesio skirdami organiniams šviesos diodams.

Siekdami originalių ir inovatyvių sprendimų, grupės tyrėjai aktyviai bendradarbiauja su įvairių šalių mokslininkais. Vieni svarbiausių partnerių – Ukrainos tyrėjai. Šių metų pradžioje mokslinės grupės atstovai pradėjo vykdyti tris Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srities programos projektus.

Dr. Aušros Tomkevičienės vadovaujami tyrėjai kartu su Lvovo Ivano Franko nacionalinio universiteto chemikais (vadovas prof. M. Obušako) sintetina bei tyrinėja donorinius pakaitus turinčius triazolo darinius ir išbando juos kaip spinduolius organinių šviesos diodų struktūrose.

Tyrėjai, kuriems vadovauja dr. Dmitro Volyniuko, kartu su Lvovo nacionalinio politechnikos universiteto elektronikos ekspertais (vadovas prof. P. Stachira), tobulina apšvietimui skirtus balta elektroliuminescencija pasižyminčius prietaisus.

Tyrėjai, kurių vadovas dr. Dalius Gudeika, kartu su fizikais iš Kijevo Taraso Ševčenkos nacionalinio universiteto (vadovas prof. V. Jaščiuko) sintetina ir tyrinėja organinius spinduolius, pasižyminčius tiek agregacijos sustiprinta emisija, tiek uždelstąja fluorescencija.

Prof. J. V. Gražulevičiaus vadovaujama neformali tyrėjų grupė taip pat aktyviai dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Taivano mokslinių tyrimų programoje. Pernai baigtas vykdyti ketvirtas šios programos projektas. Kartu su dr. P. Arsenjano vadovaujamais sintetikais iš Latvijos organinės sintezės instituto ir prof. Tien-Lung Chiu vadovaujama elektronikos inžinerijos ekspertų komanda iš Yuan Ze universiteto (Taivanas) susintetintos ir ištirtos kelios serijos organinių spinduolių, pasižyminčių termiškai aktyvinama uždelstąja fluorescencija bei aukšta tripletine energija pasižyminčių organinių puslaidininkių. Dr. Dmitro Volyniuko vadovaujama organinės elektronikos tyrėjų grupė kartu su teoretikų grupe (vadovas prof. M. Rutkio) iš Latvijos universiteto bei dr. C.-C. Chang sintetikų grupe iš Nacionalinio Chiao Tung universiteto sintetina ir tyrinėja eksipleksus, sudarančius polimerus bei jų pagrindu sukonstruotus organinius šviesos diodus.

Prof. J. V. Gražulevičiaus suburta tyrėjų grupė taip pat naudojasi Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020″ teikiamomis galimybėmis. Įvykdyti du šios programos projektai bei trys Europos septintosios bendrosios programos projektai. Šiuo metu kartu su partneriais iš Ukrainos, Baltarusijos, Malaizijos, Vokietijos, Prancūzijos Didžiosios Britanijos vykdomas programos „Horizontas 2020″ projektas „Mega” (projekto koordinatorius prof. J. V. Gražulevičius). Šio projekto tikslas – sukurti bemetalius spinduolius naujos kartos šviesos šaltiniams.

Tyrėjų grupės tarptautiškumas atsispindi ir jos sudėtyje – laboratorijose darbuojasi aštuonių šalių atstovai. Tiesa, neseniai grupėje dirbo mokslininkai iš devynių šalių, tačiau prof. Azhar Bin Ariffin iš Malajos universiteto koronaviruso grėsmės akivaizdoje nutraukė šešių mėnesių stažuotę ir skubiai išvyko į Kvala Lumpūrą.