Studentai vis našiau prisideda prie studijų proceso kokybės gerinimo

Svarbiausios | 2015-09-24

Antradienį fakultete įvyko atvira diskusija dėl Pramoninės biotechnologijos bakalauro ir magistro studijų programų. Joje dalyvavo fakulteto dekanas prof. dr. Eugenijus Valatka, studijų programų vadovės dr. Ilona Jonuškienė bei dr. Vilija Kriščiūnienė, Organinės chemijos katedros vedėjas prof. dr. Vytas Martynaitis. Rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė Edita Rekašienė bei aktyvūs ir motyvuoti šių studijų programų studentai.

Susirinkime buvo aptarti esami ir panaikinti programų moduliai, kalbama apie programų stiprybes ir silpnybes. Studentai išsakė savo lūkeščius ir pasiūlymus, taip pat išklausė ir admininstracijos komentarus apie vienus ar kitus savo sprendimus. Per šį susitikimą buvo nustatytos gairės, kuriomis vadovaujantis bus siekiama gerinti Pramoninės biotechnologijos bakalauro studijas. Juolab, kad netolimoje ateityje fakultete pradės veikti naujos laboratorijos, skirtos biologiniams tyrimams.

Taip pat studentai pradėjo burti darbo grupę, kuri bus įtraukta į minėtos programos savianalizės paruošimo darbus.

Nors tokio pobūdžio neformali diskusija vyko pirmą kartą fakultete, tačiau vieningai nuspręsta, kad tokie susitikimai bus rengiami ir ateityje, nes jie iš tiesų yra abipusiai naudingi.