Net trys Cheminės technologijos fakulteto komandos vykdys kompetencijos centrų veiklos skatinimo projektus

Svarbiausios | 2020-03-25

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų patvirtinta, jog Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) iniciatyvoms, pagal ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ (toliau – Kompetencijos centrų veiklos skatinimo projektai) skiriama beveik 4 mln. eurų 36 mėn. laikotarpiui ir finansuojami 5 Universiteto koordinuojami projektai bei vienas partnerinis projektas.

Kompetencijos centrų veiklos skatinimo projektų paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) dėl konkursinio finansavimo buvo teiktos 2019 m. pabaigoje. Universiteto mokslininkai teikė 11 paraiškų, o nuo visos Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ar universitetinių ligoninių CPVA gavo 35 paraiškas.

„Ypatingai džiaugiamės Kompetencijos centrų veiklos skatinimo projektų vertinimo rezultatais, kuomet net 6 Universiteto projektai gavo finansavimą, iš jų vienas bus vykdomas partnerio teisėmis, visuose kituose projektuose dalyvausime koordinatoriaus teisėmis. Iš viso Lietuvoje finansavimą gavo 16 šios programos projektų“, – sako Universiteto Mokslo ir inovacijų projektų centro (toliau – MIPC) vadovė Vilma Karoblienė.

„Profesionalumą pademonstravo ne tik Universiteto mokslininkų vadovaujamos veržlios komandos, bet ir MIPC kolegės, kurias drąsiai galiu vadinti projektinės veiklos ekspertėmis, kompetentingai teikiančiomis konsultacijas tiek nacionalinių, tiek tarptautinių projektų paraiškų rengimo bei projektų vykdymo klausimais.“ – džiaugiasi V. Karoblienė.

Kompetencijos centrų veiklos skatinimo projektus, turinčius komercinį potencialą vykdys net trys KTU Cheminės technologijos fakulteto komandos.

Projektą „Funkcinės molekulės naujos kartos saulės elementams: nuo sintezės link komercializavimo“ vykdys prof. V. Getaučio vadovaujama komanda.

Tinkamai ištobulinus Saulės elementus, galima visiškai patenkinti visuomenės energijos poreikį. Saulės energijos gamybos apimtys kasmet auga 25–30 proc., Japonijoje ši energija jau pigesnė už šiluminę, taip pat sparčiai ji pinga ir Europoje.

Šio projekto tikslas – sukurti bei patentuoti p-tipo organinius puslaidininkius, kurie iš elektromagnetinę spinduliuotę absorbuojančio sluoksnio (perovskito) be laidumui bei krūvininkų judriui padidinti priedų, skatinančių šių prietaisų degradaciją, efektyviai ekstahuotų bei link elektrodo transportuotų teigiamus krūvininkus, siekiant gauti efektyvius bei stabilius saulės elementus.

Projektą  „Uogų išspaudų biorafinavimo technologijų vystymas, kuriant ir komercializuojant inovatyvius produktus“ vykdys prof. D. Leskauskaitės vadovaujama komanda.

Teikiamo projekto tikslas – intensyvinti KTU Maisto mokslo ir technologijos kompetencijos centro veiklas, skirtas MTEP grįstų uogų išspaudų biorafinavimo technologijų vystymui, išbandymui ir komercializavimui, sukuriant inovatyvius maisto ingredientus ir juos pritaikant maisto produktų mitybinės vertės gerinimui bei papildomų sveikatai naudingų savybių suteikimui.

Projektas „Chemijos inžinerijos ir bioprocesų kompetencijos centras“ bus vykdomas vadovaujant prof. R. Šiaučiūnui.

Chemijos inžinerijos ir bioprocesų kompetencijos centras sieks pritaikyti chemijos inžinerijos ir gretutinių mokslo krypčių infrastruktūrą bei kompetencijas pagrindinių ateities Europos visuomenės iššūkių sprendimui – aprūpinimo energija, klimato kaitos, netradicinių funkcinių medžiagų kūrimo, sveikatos ir aplinkos apsaugos srityse.

Šio centro idėja – sutelkti įvairių gamtos ir technologijos mokslo sričių tyrėjų patirtį bei pastangas vystant modernius chemijos inžinerijos metodus, leidžiančius kurti naujas tikslinės paskirties energetiškai efektyvias medžiagas, polimerinius kompozitus ir jų grįžtamojo perdirbimo intelektualias technologijas, kurios aktualios šiuolaikinei elektronikos, energetikos, chemijos pramonei, medicinai.

Kompetencijos centrų veiklos skatinimo projektų metu sukurtų MTEP rezultatų intelektinei apsaugai bus teikiamos patentinės paraiškos Europos, Jungtinių Amerikos Valstijų ar kitiems patentų biurams ir siekiama plėsti sukurtų rezultatų pritaikomumo galimybes įvairiose rinkose.