Moksliniai tyrimai tvariosios inžinerijos ir ekotechnologijų srityse sudomino Seimo narį Laurą Stacevičių

Svarbiausios | 2019-06-21

Birželio 19 d. KTU Cheminės technologijos fakultete (CTF) lankėsi LR Seimo narys Lauras Stacevičius. Vizito tikslas – susipažinti su fakultete vykdomais moksliniais tyrimais tvariosios inžinerijos ir ekotechnologijų srityse, aptarti studijų bei mokslo situaciją Lietuvoje.

Seimo narys trumpai pristatė savo veiklas ir iniciatyvas mokslo populiarinimo, verslo ir mokslo bendradarbiavimo skatinimo srityse. Diskusijos su prof. Gražina Juodeikiene, doc. Violeta Kauneliene, lekt. Inga Radžiūniene, dr. Vytautu Abromaičiu, dr. Tadu Prasausku, dr. Edvinu Krugly ir dr. Martynu Tichonovu metu buvo aptariami aplinkosaugos srities iššūkiai, galimybės stiprinti Lietuvos mokslininkų indėlį į globalių problemų sprendimą vystant ir komercializuojant fakultete kuriamas technologijas.

„Aktyviai bendraudamas su Lietuvos akademine bendruomene, tiek Seime, tiek vykdomosios valdžios institucijose palaikau ir inicijuoju mokslininkų atlygio ir skatinimo sistemos gerinimą, aktyvesnę mokslo, studijų ir verslo integraciją “, – sako Seimo narys, Laikinosios Seimo ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimo grupės vadovas Lauras Stacevičius.

Svečiai lankėsi CTF laboratorijose, domėjosi esama įranga, ateities tyrimų idėjomis ir planais, aptarė galimas tolimesnio bendravimo ir abipusio susidomėjimo sritis. Seimo narys ypač domėjosi bioplastikų kūrimu ir jų taikymo galimybėmis bei vandenyje aptinkamų prioritetinių teršalų šalinimo problema. Sutarta, kad tokie susitikimai bus rengiami ir ateityje, siekiant paversti šį bendradarbiavimą abipuse praktine nauda.

„Susitikimo metu aptartos Lietuvos politikos aukštojo mokslo gairės ir paliesti tiek regioniniai, tiek ir globalūs tvarios aplinkos klausimai suteikė abipusiai naudingų žinių ir leido platesniu kontekstu pažvelgti į mokslininkų kuriamas inovatyvias technologijas“, –  teigia doc. Violeta Kaunelienė.