Medicininė chemija – tiems, kas sieja savo ateitį su farmacija ir moksliniais tyrimais

Svarbiausios | 2021-06-07

Plačiau apie magistrantūros studijų programą Medicininė chemija pasakoja jos vadovė doc. dr. Eglė Arbačiauskienė (egle.arbaciauskiene@ktu.lt).

Galimybė semtis žinių dvejuose universitetuose

Medicininė chemija  – tarpdisciplininė studijų ir mokslinių tyrimų sritis, jungianti chemiją, biologiją, farmaciją ir kitas mokslo šakas vaistų kūrimui ir plėtojimui. Studijų programa rengia kvalifikuotus, motyvuotus ir kūrybingus specialistus, turinčius gilių medicininės chemijos žinių bei tyrimų įgūdžių ir gebančius formuluoti bei spręsti medicininės chemijos mokslo ir farmacijos pramonės problemas. Šią studijų programą rekomenduojame rinktis tiems studentams, kuriems įdomu, kaip kuriamos ir plėtojamos vaistinės medžiagos, norintiems savo ateitį sieti su farmacijos pramone ar moksliniais tyrimais šioje srityje.

Be to, tai yra vienintelė II pakopos programa, kurią įgyvendina Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Jungtinei programai vykdyti sutelkiamas LSMU ir KTU dėstytojų potencialas bei materialieji ištekliai.

Studijuoti gali visi, svarbu būti išklausius 18 kreditų chemijos studijų krypties dalykų

Valstybės finansuojamų vietų yra pakankamai – galime priimti po 20-25 studentų kiekvienais metais. Paprastai programoje studijuoja apie 20 studentų.

Studijuoti Medicininės chemijos programoje gali inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų ar sporto krypčių grupės pirmosios pakopos absolventai, kurie yra išklausę ir atsiskaitę ne mažiau kaip 18 kr. chemijos studijų krypties dalykų. Taip pat į programą priimame ir baigusius kolegijų pirmos pakopos studijas: inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės programas, kurie yra išklausę ir atsiskaitę ne mažiau kaip 18 kr. chemijos studijų krypties dalykų bei 60 kr. papildomųjų studijų.

Programa kasmet tobulinama atsižvelgiant į rinkos poreikius

Programos turinį peržiūrime kiekvienais metais ir koreguojame pagal studentų bei socialinių partnerių atsiliepimus. Nuo pernai metų į programos tinklelį papildomai buvo įtraukti tokie moduliai kaip Farmakologija (privalomasis), Vaistų formų technologija (pasirenkamasis), Gamtinės kilmės bioaktyvių medžiagų gavyba (privalomasis).

Studentams inovatyvios žinios suteikiamos per modulius, tuo tarpu, baigiamieji projektai yra tiriamojo pobūdžio, neretai jų rezultatai skelbiami konferencijų pranešimų medžiagoje, mokslinėse publikacijose.

Platus baigiamųjų projektų tematikų pasirinkimas

Baigiamuosius projektus studentai gali atlikti KTU arba LSMU. Tyrimų tematikos yra labai įvairios ir apima biologiškai aktyvių junginių sintezės, išskyrimo iš natūralių žaliavų, įvairių naujų vaistinių medžiagų formų, technologijų (pvz., mikroadatų, polimerinių plėvelių), farmakologinio veiksmingumo tyrimus. Studentams suteikiamas platus baigiamųjų projektų tematikų pasirinkimas.

medicininė chemija