Kvietimas į tarptautinį seminarą: „Sveikas mažai energijos naudojančių pastatų mikroklimatas“

Svarbiausios | 2014-11-21

Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos bei Statybos ir Architektūros fakultetai kartu su Suomijos Nacionaliniu sveikatos ir gerovės institutu organizuoja seminarą: „Sveikas mažai energijos naudojančių pastatų mikroklimatas“. 

Kauno technologijos universitetas, Cheminės technologijos fakultetas Radvilėnų pl. 19,

2014 Gruodžio 5 d., Kaunas, Lietuva

 

Seminaras skirtas mokslininkams, savivaldybių ir kitų valstybinių įstaigų darbuotojams, būsto administratoriams ir statybos specialistams.

Gyvenamosios aplinkos oras ir mikroklimatas yra svarbiausias aplinkos veiksnys, nuolat ir tiesiogiai sąveikaujantis su žmogaus organizmu bei įtakojantis jo būklę. Žmonės daugiausia laiko praleidžia patalpose, todėl patalpų oro kokybė yra vienas iš svarbiausių, tačiau sunkiausiai kontroliuojamų veiksnių. ES direktyvoje 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo numatoma, jog nuo 2020 m. turės būti statomi tik mažai energijos naudojantys pastatai. Atliekant ekonominius pastatų atnaujinimo veiksmus, paremtus didesniu energijos sąnaudų taupymu, neatsižvelgiama į galimus oro kokybės pokyčius. Todėl turi būti sprendžiamas klausimas, ar po šių procesų pavyks užtikrinti patogią ir sveiką gyvenseną. Metodologiškai stiprių mokslinių tyrimų, kurie nagrinėja energijos efektyvumo priemonių didinimo įtaką patalpų oro kokybei, dar trūksta. Seminaro metu bus apžvelgiami moksliniai tyrimai pastatų mikroklimato srityje bei šių pastatų statytojų patirtis projektuojant ir statant mažai energijos naudojančius pastatus.

 

programa

 

09:00 – 09:05

Įžanginis žodis – prof. dr. Eugenijus Valatka, KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas

09:05 – 09:30

Pastatų renovacijos poveikis patalpų mikroklimatui ir visuomenės sveikatai. Ulla Haverinen-Shaughnessy, THL, Suomija

09:30 – 09:50

Energetinės charakteristikos ir mikroklimatas naujuose bei renovuotuose mažai energijos suvartojančiuose pastatuose Estijoje. Targo Kalamees, TUT, Estija

09:50 – 10:10

Pastatų renovacijos poveikis patalpų mikroklimatui – Latvijos studija. Gatis Žogla, RTU, Latvia

10:10 – 10:30

Pertrauka

10:30 – 11:00

Technologinės priemonės patalpų oro kokybės valdymui – nuo ventiliacijos iki protingo namo sistemos (projektas IAQSmart). Dainius Martuzevičius, KTU, Lietuva

11:00 – 11:20

Mažai energijos suvartojančių pastatų link: ŠVOK inžinierių rutina. Laura Gagytė, KTU ir UAB Enso projects, Lietuva

11:20 – 11:40

Patirtis statant “A” energetinės klasės biurų pastatus. Kestutis Vanagas, AB YIT Kausta, Lietuva

11:40 – 12:10

Vieša diskusija – ką mes žinome apie energinio efektyvumo poveikį lyginant su pagerėjusiu mikroklimatu ir ar jau buvo imtasi kokių nors veiksmų praktikoje, siekiant pagerinti vidaus oro kokybę pastatuose?

12:10 – 13:00

PIETŪS

Seminaras vyks anglų kalba.

Apie dalyvavimą seminare prašome pranešti Rūtai Sidaravičiūtei iki gruodžio 1 d. (el. paštas: ctf.atk@ktu.lt, tel.: 8 37 35 10 08), nurodant laiško pavadinimą registracija, o laiške pateikiant vardą, pavardę bei instituciją.