Kviečiame iki rugsėjo 14 d. teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

Svarbiausios | 2017-08-30

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Kauno technologijos universiteto studentus Bendrovėje rengti antrosios (magistro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

2017-2018 mokslo metais bendrovėje bus skirtos vardinės stipendijos baigiamajam magistro darbui rengti.

Magistro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 1772 Eur (vieneriems mokslo metams). Stipendiją Kauno technologijos universitetas mokės lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

Paraiškas magistro 1 kurso studentai  turi pateikti iki 2017 m. rugsėjo 14 d. imtinai.

Studentai turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. gyvenimo aprašymą (CV);
  2. motyvacinį laišką;
  3. bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas;
  4. bakalauro darbą el. formatu;
  5. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
  6. katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.

Dokumentai pateikiami KTU Studijų organizavimo departamentui (el. paštu: studiju.organizavimas@ktu.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu: kristina.poce@thermofisher.com).

Informacija apie paskirtas stipendijas bus paskelbta KTU tinklalapyje iki 2017 m. rugsėjo 26 d. imtinai.

Siūlomų temų sąrašas:

Nr.
Preliminarus temos pavadinimas (galutinis temos pavadinimas gali keistis)
1.
Restrikcijos endonukleazių gamybos technologijų tobulinimas
2.
Chromatografinių gryninimų optimizavimo procesų automatizavimas
3.
Rekombinantinių nukleazių gamybos  procesų kūrimas mielių ląstelių pagrindu
4.
Technologinių metodų kūrimas funkcinių priemaišų pašalinimui ir tyrimai
5.
Fermentacijos procesų optimizavimas ir maštabavimas

„Thermo Fisher Scientific“ vardinės stipendijos tikslas – skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros gabius ir motyvuotus KTU studentus, studijuojančius su biotechnologijomis ar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus ir kryptingai gilinančius šių sričių žinias.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovą Kristiną Pocę: elektroniniu paštu kristina.poce@thermofisher.com, telefonu +37069979843.

„Thermo Fisher Scientific“ stipendijos konkurso sąlygos.