KTU NIVC stiprina bendradarbiavimą su paukštininkystės sektoriumi.

Svarbiausios | 2016-03-16

Paukštininkystės sektoriaus specialistai ir Kauno technologijos Universiteto (KTU) atstovai vasario pabaigoje dalyvavo susitikime, kurio metu didelis dėmesys buvo skiriamas pažangiausių technologijų taikymui šiame ūkio sektoriuje ir naujų bendradarbiavimo galimybių paieškai.

2015 metų liepą KTU ir „KG Group“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri abiem šalims atvėrė naujas galimybes. Visą šį laiką vyko aktyvi abiejų šalių komunikacija siekiant pagerinti rinkai tiekiamų maisto produktų kokybę bei taikyti novatorišku sprendimus gamybos procese.

„Bendradarbiavimą vykdyti norėtųsi keliomis kryptimis. Viena – mūsų specialistai formuoja užduotis mokslui; kita kryptis – KTU atstovai, susipažinę su mūsų gamybos procesais, teikia pasiūlymus orientuotus į aukštą gaminių kokybę ir rinkos standartus,“ – susitikimo metu kalbėjo Vilniaus paukštyno generalinis direktorius Gintaras Martinkus.

Atsižvelgiant į didelį KTU mokslininkų potencialą ir patirtį, susitikimo metu aptarta daug aktualių klausimų.

„Kiekvieną kartą susitikdami su verslo atstovai siekiame atskleisti naujas mokslo galimybes. Todėl šio susitikimo metu aptarėme poreikį matuoti siloso bokštų turinį, pastarąją užduotį puikiai galėtų atlikti technikos, elektronikos studentai, naudodami ultragarso daviklius,“ – pasakojo KTU Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centro direktorė Odeta Brigaitytė.

Susitikimo metu dėmesys buvo skiriamas ateities bendradarbiavimo lūkesčiams ir pasiektiems rezultatams aptarti. Taip pat identifikuojamos galimos probleminės sritys, kuriose ieškomi optimaliausi spendimo būdai, naudojantis mokslo pažanga.

„Aptarėme kviečių įterpimo sistemos poreikį ir galimybes. Taip pat studentų įsitraukimą į paukštininkystės sektoriuje vykdomus projektus. Pastaroji praktika būtų naudinga abiem šalims,“ – aiškino O.Brigaitytė.