KTU CTF doktorantėms skirtos INFOBALT ir „INVL Technology“ stipendijos

Svarbiausios | 2020-10-08

Informacinių ir ryšių technologijų asociacija INFOBALT ir „INVL Technology“, bendradarbiaudamos su Lietuvos mokslų akademija, įteikė devynias Jaunųjų mokslininkų stipendijas už geriausius mokslo darbus IRT srityje.

KTU Cheminės technologijos fakulteto doktorantėms už mokslo rezultatus atiteko net dvi stipendijos. Šarūnei Daškevičiūtei už darbą „Naujų zondų sintezė ir jų pritaikymas merkaptoaminorūgščių atpažinimui“ ir Aistei Ilčiukaitei, nagrinėjusiai „Fluoreno klasės puslaidininkius efektyviems hibridiniams Saulės elementams“.

Lietuvos mokslų akademijos atrinktus fizinių ir technologijų mokslų darbus vertino INFOBALT komisija, kuri išrinko laureatus, akcentuodama išskirtinį mokslinį lygį IRT srityje bei intensyvaus jų taikymo moksliniuose tyrimuose ar kitose dalykinėse srityse galimybes.

„INFOBALT“ stipendijas jauniesiems mokslininkams teikia nuo 2011 metų ir yra parėmę virš 70 gabiausių jaunųjų mokslininkų.