KTU Cheminės technologijos fakulteto docentas Anatolijus Eisinas tapo LMA Jaunosios akademijos nariu

Svarbiausios | 2021-12-09

Išrinkus dešimt naujų narių, šiemet baigta formuoti Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija (LMAJA). Prieš ketverius metus įkurtos LMAJA nariais renkami motyvuoti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje bei socialinėje veikloje. Pristatome dešimt naujųjų LMAJA narių, patvirtintų 2021 m. gruodžio 7 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo nutarimu Nr. 35.

Anatolijus Eisinas
Anatolijus Eisinas

Tarp naujųjų narių – Kauno technologijos universiteto (KTU) Cheminės technologijos fakulteto docentas Anatolijus Eisinas. Technologijos mokslų atstovas dr. A. Eisinas vykdo tyrimus išskirtinių savybių, energiją taupančių ir aplinką tausojančių rišamosios medžiagoms kurti ir jų sintezės technologijoms plėtoti. Penkis kartus stažavosi užsienio mokslo ir studijų institucijose. Paskelbė daugiau kaip 100 mokslo straipsnių, iš jų 34 leidiniuose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje. Vadovėlio, metodinės priemonės ir mokomosios knygos bendraautoris, keturių metodinių priemonių recenzentas. Aktyviai dalyvauja mokslo projektuose: dviejų tarptautinių, penkių nacionalinių ir keturių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbų bei paslaugų projektų vykdytojas, vieno projekto vadovas ir patento bendraautoris. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA), Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) ekspertas, Chemijos inžinerijos bakalauro studijų kvalifikacinės komisijos narys.

LMAJA nariais renkami mokslininkai, kuriems daktaro laipsnis suteiktas ne anksčiau kaip prieš dešimt metų ir ne vyresni kaip 40 metų amžiaus iki paskutinės dokumentų priėmimo rinkimams dienos. Kiekvienais metais dešimt narių renkami ketverių metų kadencijai. Iš viso LMA Jaunąją akademiją gali sudaryti ne daugiau kaip 40 narių.

Parengta pagal LMA informaciją: http://www.lma.lt/news/1405/38/Naujieji-Lietuvos-mokslu-akademijos-Jaunosios-akademijos-nariai.