Fakultete diegiama 3D maisto spausdinimo technologija

Svarbiausios | 2021-12-09

Prieš 4-5 metus išgirdę apie maisto 3D spausdinimą specialistai tik gūžteldavo pečiais, nes tai atrodė kaip mokslinė fantastika, o ne reali, mokslo ir studijų procese naudojama technologija. Tačiau šiandien 3D maisto spausdinimo įranga jau įdiegta ir veikia KTU Maisto mokslo ir technologijos katedroje.

3dmaistasSėmėsi žinių tarptautinėje kompanijoje

Lapkričio 22-25 dienomis KTU CTF Maisto mokslo ir technologijos katedros vedėja doc. Loreta Bašinskienė kartu su doc. Michail Syrpas ir lekt. Viktorija Eisinaitė stažavosi „Natural Machines“ (Ispanija), vienoje žymiausių 3D spausdintuvus gaminančioje įmonėje.

Vizito metu susipažino su 3D maisto spausdinimo galimybėmis ir ypatumais, išbandė įvairių valgomų spausdinimo masių paruošimo būdus. „Sužinojome kaip parinkti tinkamus spausdinimo parametrus, analizavome jų įtaką sukurtų maisto gaminių kokybei, stabilumui“, – sako lekt. V. Eisinaitė

Mokslininkų teigimu, stažuotės metu įgytos žinios bus pritaikytos mokant maisto technologijų krypties studentus dirbti su šia inovatyvia ateities maisto gamybos įranga, kuriant naujus produktus, vykdant mokslinius tyrimus.

Ateitis – personalizuota mityba

„Naujai įsigyta 3D maisto spausdinimo įranga puikiai papildo padalinyje turimą infrastruktūrą, reikalingą kuriant funkcionaliuosius ar personalizuotai mitybai skirtus produktus“, – teigia doc. L. Bašinskienė.

3dmaistas„Naudojant šią maisto gamybos technologiją gali būti sumaišomos ir apdorojamos specifinės medžiagos suteikiant joms įvairias sudėtingas formas ir struktūras, kurių neįmanoma arba ekonomiškai neapsimoka gaminti tradiciniais gamybos būdais. Tai leidžia kurti didesnės vertės ir funkcionalumo maisto produktus, taikant mažai taršias technologijas ir racionaliai naudojant žaliavas“, – aiškina doc. M. Syrpas.

Mokslininkai įsitikinę, jog daugėjant žinių apie personalizuotos mitybos įtaką žmonių sveikatai 3D maisto spausdinimas yra vienas iš efektyvių sprendimų leidžiantis pagaminti individualius, kiekvienos vartotojų grupės (vaikų, nėščiųjų, sportininkų, karių, rijimo sutrikimų turinčių ligonių, senelių ir pan.) poreikius atitinkančius maisto produktus, praturtintus reikiamu makro- ir mikro-komponentų kiekiu ir įvairiomis funkcionaliomis medžiagomis.