Devynių šalių tyrėjų pastangomis kuriami nauji spinduoliai organiniams šviesos diodams ir organiniams lazeriams

Svarbiausios | 2020-07-01

Polimerų chemijos ir technologijos tyrėjų grupė, dirbanti Santakos slėnio laboratorijose, vykdo Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 projektą „Bemetaliai spinduoliai naujos kartos šviesos šaltiniams“ (MEGA). Projekto koordinatorius – prof. J.V. Gražulevičius. Projekto partneriai – akademinės ir verslo institucijos iš aštuonių pasaulio valstybių: Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Liuksemburgo, Ukrainos, Baltarusijos, Taivano ir Malaizijos.

Tarp akademinių projekto partnerių – stiprūs ir gilias tradicijas turintys universitetai. Tai Glazgo universitetas (67 vieta QS reitinge), Nacionalinis Taivano universitetas (69 vieta OS reitinge), Malajų universitetas (70 vieta QS reitinge), Drezdeno technikos universitetas (179 vieta QS reitinge). Tarp gamybinių partnerių – Vokietijos kompanijos „Cynora“ ir „Creaphys“, Lvovo mokslinė-gamybinė kompanija „Karat“, Lietuvos įmonė „Femtika“. Projekto tikslas – naujų organinių spinduolių organiniams šviesos diodams bei organiniams lazeriams kūrimas, sintezė, tyrimai bei išbandymas prietaisų struktūrose.

Organiniai šviesos diodai – sparčiai besivystanti technikos sritis. Jie pramoniniu mastu naudojami gaminant įvairius ekranus, tame tarpe labai plonų televizorių, kurių storis nedaug tesiskiria nuo banko kortelės storio, bei didelio ploto lanksčius šviesos šaltinius. Organinių šviesos diodų technologija įgalino kompaniją LG sukurti suvyniojamus televizorius. Organiniai lazeriai turi geras perspektyvas įvairių jutiklių gamyboje.

Nepaisant didelės pažangos pastaraisiais metais pasiektos, kuriant organinius spinduolius, aktuali problema išlieka efektyvių ir stabilių mėlyna emisija pasižyminčių spinduolių trūkumas. Mat, mėlyna greita fluorescencija pasižymintys spinduoliai yra nepakankamai efektyvūs, o mėlyna uždelstąja fluorescencija pasižymintys spinduoliai nepakankamai stabilūs. Projekto dalyviai tyrimo metu sprendžia šią problemą.

Tyrimai prasidėjo naujų organinių spinduolių struktūrų kūrimu ir jų savybių modeliavimu kompiuterinės chemijos metodais. Šiems tyrimams vadovauja žymus kompiuterinės chemijos ekspertas iš CY Cergy Paris universiteto dr. Gjergji Sini. Įvertinus teorinių tyrimų rezultatus, buvo atrinktos perspektyviausių junginių struktūros ir pradėta jų sintezė. Už šį darbų paketą atsakinga KTU Polimerų chemijos ir technologijas katedros vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Aušra Tomkevičienė.

Sintetinant naujus organinius spinduolius aktyviai dalyvauja projekto partneriai iš Baltarusijos valstybinio universiteto, kuriems vadovauja prof. Sergejaus Kostiuko. Šios grupės tyrėjai nuolat atlieka tyrimus KTU Santakos slėnio laboratorijose. Pusės metų trukmės stažuotę, finansuojamą MEGA projekto lėšomis, KTU laboratorijose atliko ir Malajų universiteto profesorius Azhar Bin Arrifin, kuris prisidėjo prie projekto tikslų įgyvendinimo.

Susintetinus ir identifikavus naujus organinius spinduolius, būtina įvertinti jų terminį stabilumą ir gebėjimą egzistuoti stikliškoje būsenoje, ištirti elektrochemines, fotofizikines bei krūvininkų pernašos savybes. Su savybių tyrimais susijusių darbų paketui vadovauja Glazgo universiteto profesorius Peter Skabara.

Svarbus MEGA projekto uždavinys – susintetintų bemetalių organinių spinduolių išbandymas organinių šviesos diodų bei organinių lazerių struktūrose. Šiam darbų paketui vadovauja žymus organinės elektronikos ekspertas iš Drezdeno universiteto prof. Sebastian Reineke. Svariai prisideda ir Lvovo nacionalinio politechnikos universiteto Telekomunikacijų, radioelektronikos ir elektronikos inžinerijos instituto tyrėjai, kurių vadovas – prof. Pavlo Stakhiros.

Svarbus Mega projekto tikslas – remti tyrėjų stažuotes. Pasinaudodami projekto teikiamomis galimybės – prof. J.V. Gražulevičius ir dr. A. Bučinskas – stažavosi Lvovo mokslinėje-gamybinėje kompanijoje „Karat“. Prof. J.V. Gražulevičius vyko į Baltarusijos valstybinį universitetą, o dr. A. Tomkevičienė atlieka ilgalaikę dešimties mėnesių stažuotę kompanijoje „Creaphys“ (Dresdenas, Vokietija) bei Drezdeno technikos universitete.

Pasibaigus pandemijai, planuojamos KTU Polimerų chemijos ir technologijos katedros tyrėjų stažuotės Taivano nacionalinio universitete, Vokietijos kompanijos „Cynora“, kompanijos „Creaphys“ ir kitų projekto partnerių laboratorijose.