Daugiau nei 4000 mokinių sužinojo apie studijas KTU Cheminės technologijos fakultete

Svarbiausios | 2019-06-21

Vis daugiau mokinių 10 klasėje nusprendžia savo ateitį sieti su socialiniais mokslais, vis mažiau jų renkasi chemijos, fizikos ar biologijos egzaminus. Galima teigti, jog šie mokslai tampa mažiau populiarūs, todėl šiemet KTU Cheminės technologijos fakultetas vykdė projektą „THINK“. Jo metu buvo lankomasi Lietuvos ugdymo įstaigose ir pristatomi gamtos mokslai bei karjeros galimybės.

„Pastaraisiais metais fizinių, inžinerijos ir technologijų mokslų studijų krypčių programos su didele konkurencija nesusiduria, nes norinčiųjų bei galinčiųjų studijuoti minėtus mokslus kasmet mažėja. Šios studijos reikalauja fundamentalių žinių – matematikos, fizikos, chemijos, IT ir kt. Neretai šie mokslai jaunajai kartai tampa mažiau patrauklūs. Taip pat visada lieka atviras klausimas – ką galėsiu dirbti, baigęs studijas. Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pristatoma Pramonės lūkesčių indekso (PLI) – apklausos pagrindu paruošta Lietuvoje veikiančių tiek lietuviško, tiek užsienio kapitalo įmonių aukščiausio lygio vadovų nuomonių ir prognozių analizė – atskleidžia, kad chemijos bei maisto ir gėrimų pramonės gamintojams darosi vis sunkiau rasti kvalifikuotų darbuotojų, o tai verčia kelti atlyginimus. Prognozuojama, jog +19,1 – tiek punktų augs darbuotojų skaičius maisto ir gėrimų pramonėje bei +5 punktais – chemijos pramonėje. Taigi, aukštos kvalifikacijos specialistams darbo rinka yra palanki“, – teigia fakulteto dekanas prof. Kęstutis Baltakys.

Projektas vyko vasario–gegužės mėnesiais. Cheminės technologijos fakulteto komanda aplankė 100 Lietuvos ugdymo įstaigų. Daug dėmesio buvo skiriama ne tik studijų, bet ir darbo rinkos galimybių pristatymui.

„Projekto geografija išties plati – aplankyti 44 miestai ir miesteliai, o apie studijas KTU ir ateities perspektyvas išgirdo daugiau nei 4000 mokinių. Manome, jog tai svarus indėlis, kuris atskleidė skirtingų mokslo sričių galimybes“, – teigia dekanas prof. K. Baltakys.

Kiekvieno apsilankymo mokyklose metu buvo ne tik pasakojama apie studijas, įsidarbinimo galimybes, demonstruojami eksperimentai, bet ir dovanojamos periodinės elementų lentelės.

„Šiuolaikinio, greitai kintančio gyvenimo sąlygomis svarbu mokinius išmokyti mokytis gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), susirasti ir atsirinkti reikiamą informaciją įvairiausiuose šaltiniuose, ją analizuoti, kritiškai vertinti ir perteikti kitiems. Dovana mokyklai – 118 elementų periodinė elementų lentelė.  Tai – savotiška padėka ir indėlis, siekiant, kad mokiniai ne tik naudotųsi naujausiomis mokymosi priemonėmis, bet ir žiniomis“, – pasakoja prof. K. Baltakys.

Kitais metais planuojama tęsti šį projektą ir plėsti geografiją. „Matome aiškų poreikį – kitokie užsiėmimai, pamokos su eksperimentais, pamokos su kviestiniais lektoriais – tai reikalinga mokykloms. Kitais mokslo metais planuojame projektą vykdyti nuo rugsėjo mėnesio, plėtoti bendradarbiavimą su gimnazijomis, mokyklomis, taip pat stengsimės aplankyti ugdymo įstaigas, kurių nesuspėjome šiemet,“ – apie ateities planus pasakoja prof. K. Baltakys.