Cheminės technologijos fakulteto atstovui skirta LMA jaunųjų mokslininkų stipendija

Svarbiausios | 2020-09-15

2020 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos mokslų akademija (LMA) prezidiumas, remdamasis mokslų skyrių ekspertų komisijų LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijoms gauti siūlymais, paskyrė 15 stipendijų geriausiems šalies jauniesiems mokslininkams humanitarinių, socialinių, fzinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo srityse.

Technologijos mokslų srityje stipendija atiteko dr. Tadui Dambrauskui. Jo vykdomų tyrimų tema – „Nano matmenų kalcio silikatų (CaO/SiO2 = 1,5–2,0) sintezė ir funkcinės savybės“.

2020 m. Lietuvos mokslų akademijai buvo pateiktos 62 paraiškos: 18 humanitarinių ir socialinių mokslų bei 44  fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių. Iš viso buvo pateikta paraiškų iš 12 institucijų.

Lietuvos mokslų akademija nuo 2010 m. kasmet organizuoja LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursą ir kiekvienais metais sulaukia vis didesnio populiarumo. Stipendijomis siekiama skatinti jaunųjų mokslininkų mokslinę kūrybinę veiklą ir konkurenciją, remti talentingų jaunųjų mokslininkų tiriamuosius darbus. Stipendijos skiriamos mokslininkams iki 35 metų amžiaus, įgijusiems daktaro mokslo laipsnį ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus.