Chemikams dviejų universitetų diplomas

Svarbiausios | 2019-10-02

Rugsėjo 21-28 dienomis KTU mokslo prorektorius doc. Leonas Balaševičius, Cheminės technologijos fakulteto dekanas prof. Kęstutis Baltakys ir Elektros ir elektronikos fakulteto doc. Virginijus Baranauskas lankėsi Kartachenos technikos universitete Ispanijoje.

Susitikimo metu buvo diskutuojama apie tarptautiškumą ir tolimesnį abiejų aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą. Prorektorius doc. Leonas Balaševičius pažymėjo, jog sėkmingai plėtojant dvigubą diplomą suteikiančią programą „Robotika“ KTU Elektros ir elektronikos fakultete, įgytą patirtį bus galima taikyti ir kitose inžinerinių mokslų KTU studijų programose.

Vizito metu daugiausia dėmesio buvo skiriama chemijos inžinerijos, pramoninės inžinerijos technologijų bei maisto inžinerijos ir biologinių sistemų studijų programoms.

„Diskutavome su mūsų studijų lauką atitinkančių programų koordinatoriais ir fakultetų vadovais. Supratome, jog dvigubas diplomas suteikia dideles galimybes kiekvienam studentui, nes jis gali „susidėti“ atitinkamą dalykų krepšelį ir įgauti skirtingas kompetencijas. Be to, įgijus tarptautinę patirtį lengviau įsilieti į darbo rinką“, – kalba prof. Kęstutis Baltakys.

Šiuo metu darbo grupė intensyviai ruošia studijų planus kartu su Kartachenos technikos universitetu ir nuo kitų metų planuoja pasiūlyti chemijos inžinerijos bakalauro studijas, kurias baigus studentai įgis dvigubą diplomą.