Chemijos inžinerija – studijuoti gali ne tik turintys inžinerijos bakalauro laipsnį

Svarbiausios | 2021-06-01

Plačiau apie magistrantūros studijų programą Chemijos inžinerija pasakoja jos vadovas lekt. dr. Andrius Jaskūnas (andrius.jaskunas@ktu.lt).

Pasirinkimo laisvė

KTU Chemijos inžinerijos programa yra lyderiaujanti programa chemijos inžinerijos srityje, kuri ruošia ypatingai paklausius specialistus. Pagrindinis programos privalumas – didžiausias skaičius mokslo sričių, kuriose studentai gali gilinti žinias ir tobulinti savo praktinius įgūdžius. Programoje dirba daug mokslo grupių, kurios kuria įvairiausius produktus – nuo tvarių naujos receptūros trąšų iki organinių šviestukų, todėl magistrantai visada galės pasirinkti labiausiai dominančią sritį.

Chemijos inžinieriams – platus kompetencijų laukas

Chemijos inžinerijos programa siūlo pagilinti savo žinias pagrindiniuose studijų dalykuose, kurie nagrinėja cheminių reakcijų inžineriją, cheminę termodinamiką, srautų dinamiką, šilumos ir masės pernašą, procesų optimizavimą. Šie studijų dalykai yra svarbiausi bet kuriam chemijos inžinieriui, nepriklausomai kurioje sferoje jis dirba. Greta pagrindinių dalykų yra siūlomos šešios grupės modulių alternatyvų, kuriuos studentai gali laisvai pasirinkti, priklausomai nuo to, kokios technologijos labiausiai domina – naftos, polimerų, tekstilės, trąšų, rišamųjų medžiagų, keramikos ir kt.

Studijuoti gali ne tik turintys inžinerijos bakalauro laipsnį

Chemijos inžinerijos programą gali rinktis absolventai turintys bakalauro laipsnį iš inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės. Kadangi Chemijos inžinerijos programoje studijos yra gilinamosios, absolventai turi būti išklausę ne mažiau 18 kreditų chemijos ir chemijos inžinerijos studijų krypties dalykų. Jei stojantysis yra pabaigęs kolegiją arba yra išklausęs per mažai inžinerijos dalykų, ne bėda – siūlomos chemijos inžinerijos papildomosios studijos, kuriose per metus galima pasiruošti magistrantūrai.

Studijų procese – įmonėse naudojamos modeliavimo programos

Programa Chemijos inžinerija yra nuolat tobulinama ir verta pabrėžti, jog paskutiniu metu didelis dėmesys buvo skirtas programinių paketų taikymui analizuojant inžinerinius procesus. Cheminės technologijos fakultete yra naudojamos „AspenTech“ šiuolaikinės modeliavimo programos „Aspen HYSYS“ ir „Aspen Plus“, kurios leidžia projektuoti atskirus chemijos inžinerijos procesus arba ištisas technologijas. Šios programos vis labiau diegiamos į studijų procesą, o studentai pradeda jas naudoti ir ruošdami baigiamuosius projektus.

Specialybė apjungia skirtingas žinias

Chemijos inžinieriaus specialybė yra labai įvairialypė, jungianti chemiją, fiziką, matematiką, ekonomiką, todėl programoje Chemijos inžinerija ruošiame studentus tiek darbui laboratorijoje, tiek pramonėje. Priklausomai nuo prioritetų, studentai gali rinktis mokslinio-tiriamojo arba tiriamojo-taikomojo pobūdžio baigiamuosius darbus. Pirmu atveju studentai dirba laboratorijose, įgauna mokslinio darbo patirties ir kuria naujus produktus arba tiria procesus. Antru atveju studentai tiria veikiančias gamybas, todėl vyksta į praktikas ir surinkę inžinerinius duomenis optimizuoja technologijas ir pasiūlo jų patobulinimus.

Individualių planų galimybės pagal sritis

Programoje Chemijos inžinerija dažniausiai studijuoja 30 – 40 studentų, kurie yra vienoje grupėje. Pagrindinius chemijos inžinerijos krypties dalykus šie studentai studijuoja kartu, o modulių alternatyvose pasiskirsto pagal individualius planus. Tiriamuosius darbus studentai atlieka mokslo grupėse, priklausomai nuo krypties, kurioje dirba – naftos, polimerų, tekstilės, trąšų, rišamųjų medžiagų, keramikos ir kt. Kadangi inžineriniuose moksluose studijuojančių studentų skaičius palyginti nedidelis, o inžinerinių mokslų populiarinimas yra valstybės prioritetas, studentai gali drąsiai stoti į Chemijos inžinerijos programą nebijodami neįstoti. Esant dideliam pageidavimui, programos kvotų skaičius būna padidinamas.

chemijos inžinerija