Apskritieji stalai

Svarbiausios | 2015-11-13

Trečiadienį įvyko apskritojo stalo diskusija, kurioje buvo aptartos rudens semestro pirmoje pusėje iškilusios studentų problemos ir kartu su administracija ieškomi jų sprendimai. Tokie susitikimai vyksta visuose fakultetuose kiekvieno semestro viduryje.

Diskusijos dalyvavo CTF administracija, katedrų vedėjai, studijų programų vadovai bei studentų atstovai. Iš viso buvo aptartos su šiais moduliais susijusios problemos: Neorganinė chemija, Medijų filosofija, Tikimybių teorija ir statistika, Mechanikos inžinerija, Mikrobiologija, Organinė chemija bei Fizikinė chemija.

Džiugu, kad daugelyje klausimų studentų ir dėstytojų nuomonės sutapo, todėl diskusija praėjo be nesklandumų ir bendru nutarimu buvo priimtos korekcijos, siekiant pagerinti šių modulių koncepciją ir kokybę.