Akademiko Jono Janickio chemijos konkursas moksleiviams

Svarbiausios | 2015-02-24

2015 vasario 17 d. Kauno technologijos universitete Cheminės technologijos fakultete vyko devynioliktasis akademiko Jono Janickio chemijos konkursas, kurį finansiškai parėmė AB „Lifosa“. Pirmą kartą konkursas įvyko 1997 metais. Jo tikslas – sudominti moksleivius chemijos mokslu, suteikti jiems galimybes įvertinti savo žinias bei supažindinti su Cheminės technologijos fakultetu.

Konkursas vyko dviejose grupėse. I–ąją grupę sudarė 12-ų klasių moksleiviai, II-ąją – 11-ų ir 10-tų klasių moksleiviai. Pageidaujantys dalyvauti 9-tų klasių moksleiviai turėjo atlikti 10-tos klasės užduotis, todėl jie turėjo žinoti pagrindines šios klasės chemijos programos teorijas ir teiginius.

Konkursas buvo sudarytas iš teorinės ir eksperimentinės konkurso dalių. Teorinėje konkurso dalyje moksleiviai raštu atsakinėjo ir sprendė bendrosios, neorganinės ir organinės chemijos užduotis. Bendrosios ir neorganinės chemijos teorinių žinių užduotis ir eksperimentinės dalies bandymų užduotis paruošė Fizikinės ir neorganinės chemijos katedros kolektyvas: 12-ų klasių moksleiviams – prof. dr. I. Ancutienė ir doc. dr. N. Kreivėnienė, 11-ų klasių moksleiviams – doc. dr. V. Krylova ir lektorė dr. S. Žalenkienė, 10-ų klasių moksleiviams – doc. dr. N. Petrašauskienė ir doc. dr. E. Paluckienė. Teorinei konkurso daliai organinės chemijos klausimus visų klasių moksleiviams paruošė doc. dr. B. Sapijanskaitė. Konkurso koordinatorius – doc. dr. R. Ivanauskas.

Dalyvauti konkurse užsiregistravo 156, dalyvavo 127 moksleiviai. Iš jų:12 kl. – 25 moksleiviai, 11 kl. – 52 moksleiviai, 9/10 kl. – 50 moksleivių. Patikrinus dalyvių teorines žinias eksperimentinėje konkurso dalyje dalyvauti buvo leista 41 moksleiviui. Įvertinus jų gebėjimus dirbti laboratorijoje ir susumavusi šiuos rezultatus su teorinės dalies rezultatais, komisija nustatė, kad tarp 12 klasių moksleivių I vietą laimėjo T. Vanagas (Panevėžio 5-oji gimnazija), II vietą laimėjo I. Černytė (Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija), III vietą laimėjo R. Adomaitytė (Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla). Tarp 11 klasių moksleivių I vietą laimėjo P. Saulėnas (KTU gimnazija), II vietą laimėjo E. Puronaitė (Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija), III vietas laimėjo J. Gineitytė (Panevėžio 5-oji gimnazija) ir M. Kunigonytė (Kaišiadorių A. Brazausko gimnazija). Tarp 9/10 klasių moksleivių I vietą laimėjo Ž. Končius (KTU gimnazija), II vietą laimėjo G. Gucagaitė (KTU gimnazija), III vietas laimėjo M. Kanopa (KTU gimnazija) ir J Pelanskis (Šiaulių „Romuvos gimnazija“).

Konkurso nugalėtojams buvo įteikti KTU diplomai ir vertingos dovanos.

2015.02.24                                                                                         doc. R. Ivanauskas