Nepaisant pandemijos sklandžiai vyksta studentų moksliniai tyrimai

Svarbiausios | 2021-02-02

Šiuo metu Cheminės technologijos fakultete (KTU CTF) vykdomi projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“.

KTU Mokslo ir inovacijų projektų centro duomenimis, KTU CTF tyrėjai šiais metais pateikė 36 paraiškas, iš kurių finansavimą gavo 17 paraiškų.

Pastaraisiais metais bendras metinis Fakulteto finansuojamų paraiškų skaičius išlieka stabilus. Programoje dalyvaujančių studentų, pagal Fakulteto bakalauro ir magistrantūros programų studijų krypčių grupes, procentinis pasiskirstymas išlieka reguliarus. Inžinerijos studijų krypčių grupėje kasmet dalyvauja apie 50 proc. studentų; fizinių studijų krypčių grupėje apie 33 proc. studentų; technologijų studijų krypčių grupėje apie 17 proc. studentų.

Atliktos apklausos metu, į klausimą, kas paskatino dalyvauti studentų gebėjimų ugdymo programoje, gauti atsakymai parodė, kad 68 % respondentus šioje programoje paskatino dalyvauti tiriamojo/baigiamojo projekto vadovas, 27 % apklaustųjų teigė, kad šioje programoje pasiūlė dalyvauti KTU akademinis patarėjas (iki 2020 m. rugsėjo mėn. tyrimų mentorius). Likusieji nurodė, kad apie šią programą sužinojo iš kitų šaltinių.

Keletą metų iš eilės studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklas ugdymo programoje dalyvaujantis „Chemijos inžinerija“ studijų programos antro kurso magistrantas Žilvinas Takulinskas (projekto vadovas – prof. Raimundas Šiaučiūnas) apie galimybę dalyvauti šioje programoje sužinojo iš savo baigiamojo projekto vadovo. „Dalyvauti šiame projekte buvo lengva apsispręsti, nes iš karto supratau, kad tai puiki galimybė ne tik prasmingai išnaudoti laiką vykdant projektą, bet ir didinti darbo kompetenciją laisvu nuo studijų metu.“ – sako magistrantas.

Studento teigimu, buvo sudarytos puikios sąlygos mokslinių tyrimų vykdymui, sustiprinti praktiniai įgūdžiai ir pagilinta kompetencija atliekant tyrimus savo studijų programos srityje. Pernai metais Žilvinas atliko reikšmingus tyrimus, iš gamtinių žaliavų susintetino dvibazinį kalcio hidrosilikatą α-C2SH ir iš jo bei smėlio mišinių pagamino CO2 aplinkoje kietėjantį betoną.

„Projekto vykdymo metu buvo padidinta kompetencija bei kvalifikacija sintetinant tikslinės paskirties neorganinius junginius ir tiriant jų savybes. Taip pagerinti įgūdžiai analizuojant mokslinę literatūrą bei rašant mokslinius straipsnius. Dalyvaujant projekte galima tikslingai išnaudoti laiką, nes gauti projekto rezultatai gali būti panaudojami studijų procese ar rengiant baigiamąjį projektą.“– teigia Žilvinas.

Žilvinas pataria: „Nebijokite iššūkių! Visada drąsiai kreipkitės į savo baigiamojo projekto vadovą, mentorystės programos vadovą, projektą koordinuojančius asmenis ar kitus šioje programoje dalyvaujančius studentus, kadangi visi suinteresuoti padėti ir atsakyti į iškilusius klausimus.“

Tris kartus studentų gebėjimų ugdymo programoje dalyvavęs studijų programos „Taikomoji chemija“ absolventas dokt. Mantas Marčinskas (projektų vadovai – doc. Tadas Malinauskas, dokt. Ernestas Kasparavičius) projektų metu sintetino skirtingus organinius puslaidininkius bei organometalinius pirmtakus, skirtus neorganinio puslaidininkio vario tiocianato sluoksnių formavimui; atliko struktūrų identifikavimą; terminių, optinių bei kitų savybių tyrimus. Projektų metu taip pat vertintos ir gautų junginių pritaikomumo galimybės perovskitiniuose saulės elementuose.

„Apsispręsti dalyvauti programoje nebuvo sunku: tyrimus laboratorijoje vykdyti pradėjau gerokai anksčiau, dar bakalauro antrame kurse, todėl ir papildoma praktika atrodė kaip vienas iš būdų įgauti daugiau patirties. Be praktikos laboratorijoje, dalyvaudamas šiuose projektuose įgavau viešojo kalbėjimo, įvairių pristatymo (tiek žodinio, tiek stendinio) rengimo įgūdžių, nes vienas iš projekto įgyvendinimo reikalavimų – sudalyvauti mokslinėje konferencijoje pristatant savo atliktus tyrimus. Visa ši patirtis labai stipriai prisidėjo prie sėkmingų bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų gynimų.“ – gerąja patirtimi dalinasi Mantas.

Manto teigimu, dalyvauti programoje verta dėl kelių priežasčių. „Pirmoji priežastis – visapusiška patirtis, kuri apima įvairių dokumentų pildymą, darbo laiko planavimą, problemų, atsirandančių vykdant tyrimus, sprendimą, bei viso to apibendrinimą, dalinantis rezultatais su kitais tyrėjais. Antroji priežastis yra stipendija, kuri motyvuoja stengtis, tobulėti ir tuo pačiu pasidžiaugti savo pasiektais rezultatais. Trečioji priežastis – vykdant projektą suteikiama galimybė dalyvauti aukšto lygio Lietuvos mokslo tarybos organizuojamoje konferencijoje.“ – teigia doktorantas.

„Džiaugiamės, kad fakulteto darbuotojai yra aktyvūs įvairių tarptautinių ir nacionalinių programų dalyviai. Kasmet fakulteto tyrėjai ir studentai intensyviai dalyvauja priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 kvietimuose, skatinančiuose studentų gebėjimų ugdymą vykdant mokslo tyrimus. Tai ženkliai prisideda prie augančio studentų mokslinės veiklos rezultatyvumo. Šių projektų metu, mūsų fakulteto studentai gilina savo pasirinktos krypties mokslinių tyrimų žinias, lavina praktinius įgūdžius ir įgyja didesnį pasitikėjimą dirbant mokslinių tyrimų laboratorijose. Studentai gauna vertingų patarimų ir semiasi patirties iš mokslinių tyrimų srities profesionalų-projektų vadovų. Jie ne tik tobulėja profesinėje srityje, konferencijose pasidalinti savo pasiektais tyrimų rezultatais, bet gali jais didžiuotis ir siekti dar geresnių.“ – teigia KTU CTF mokslo prodekanė docentė V. Kederienė.

 

KTU Cheminės technologijos fakulteto mokslininkai ir studentai įgyvendinantys 2020 m. poveiklės „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ projektus.