Pasiruošk chemijos egzaminui!

Nuotolinės konsultacijos abiturientams, kurie planuoja laikyti valstybinį chemijos egzaminą.

  • Užsiregistravę mokiniai el. paštu gauna prisijungimus prie konsultacijų ir kitą reikalingą informaciją.
  • Registruotis reikia tik VIENĄ KARTĄ, o tada mokinys pasirenka prie kurių paskaitų ir kuriuo laiku nori jungtis.
  • Naudojamos paltformos „Teams“, „Zoom“.
  • Vienos konsultacijos trukmė – 45-90 min.
  • Konsultacijų temos pateikiamos žemiau.
  • Jeigu po konsultacijos pageidaujate gauti daugiau informacijos, galite susisiekti su dėstytojais el.paštu.

Giedrė Urkė
Rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė

Radvilėnų pl. 19, 237 kab., LT-50524 Kaunas
+370 37 30 01 50 I +370 676 90 157
giedre.urke@ktu.lt

Eil. nr. Konsultacijų temos Dėstytojai
1. Elektrolizė. Vario(II) chlorido tirpalo elektrolizė, naudojant varinius ir inertinius elektrodus. NaCl tirpalo elektrolizė ir jos technologinė reikšmė. NaCl lydalo elektrolizė ir jos pritaikymas. Elektrolizės taikymais metalų gavimui bei metalinių dangų formavimui. doc. dr. E. Griškonis
2. Neorganinių junginių klasės. Amfoterinių cinko ir aliuminio oksidų bei hidroksidų reakcijos su šarmais. doc. dr. N.Petrašauskienė
3. Kokybinės jonų atpažinimo reakcijos. Karbonatų, amonio jonų atpažinimas pagal būdingų dujų išsiskyrimą. Karbonatų,sulfatų, chloridų,bromidų,jodidų,vario jonų atpažinimas pagal būdingų nuosėdų išsiskyrimą. Natrio ir kalio jonų atpažinimas pagal liepsnos testą. lekt. dr. S. Žalenkienė
4. Druskų hidrolizė . Natrio karbonato. natrio vandenilio karbonato, natrio acetato hidrolizės metu vykstančios reakcijos. doc. dr. R.Ivanauskas
5. Atomo sandara. Pirmų keturių periodų elementų atomų sandara. Elektronų išsidėstymas lygmenyse ir polygmenyse. doc. dr. E. Paluckienė
6. Cheminiai ryšiai. Joninio ir kovalentinio ryšios susidarymas junginiuose. Metališkasis ryšys. Vandenilinio ryšio susidarymas tarp vandens, amoniako, alkoholių, karboksirūgščių molekulių bei jo štaka medžiagų fizikinėms savybėms. Koordinacinio ryšio susidarymo aiškinimas amonio ir oksonio jonų susidarymo pavyzdžiuose. doc. dr. E. Paluckienė
7. Deguonis ir vandenilis. Gavimas, cheminės savybės. Deguonies gavimas iš vandenilio peroksido ir vandens. Vandenilio praktinis gavimas naudojant cinką ir druskos rūgštį. Vandenilio gavimas pramonėje iš gamtinių dujų. doc. dr. E. Paluckienė
8. VII A grupės elementai. Halogenų reakcijos su metalais , vandeniliu, angliavandeniliais. Oksidacinių savybių palyginimas .Fizikinės savybės doc. dr. E. Paluckienė
9. VI A grupės elementai . Deguonies ir sieros fizikinės ir cheminės savybės. Sulfidų cheminės ir fizikinės savybės. Sieros rūgšties pramoninė sintezė doc. dr. E. Paluckienė
10. V A grupės elementai. Fosforo alotropinės atmainos ir svarbiausi junginiai. Azoto cheminės ir fizikinės savybės , paplitimas gamtoje. Amoniako gavimas laboratorijoje ir pramonėje. Azoto rūgšties pramoninė sintezė doc. dr. E. Paluckienė
11. Neorganinės medžiagų klasės. Rūgštys. Hidroksidai. Praktiškai taikyti titravimo metodą rūgščių ir
bazių neutralizacijai.
lekt. dr. N. Žmuidzinavičienė
12. Neorganinės medžiagų klasės. Oksidai. Druskos lekt. dr. N. Žmuidzinavičienė
13. Jonų atpažinimas lekt. dr. N. Žmuidzinavičienė
14. Metalai. Gavimas, cheminės savybės. Geležies ir vario gavimas iš geležies (III)oksido ir iš vario(II) oksido , naudojant anglies, anglies(II)oksido, vandenilio reduktorius. IA ir IIA grupių metalų fizikinės ir cheminės savbės. Metalų sąveika su druskos , sieros ir azoto rūgštimis. Metalų pavadavimo reakcijos druskų tirpaluose. lekt. dr. N. Žmuidzinavičienė
15. Cheminė pusiausvyra. Le Šatelje principo pritaikymas. Reakcijos pusiausvyros konstantos apskaičiavimas ir interpretavimas lekt. dr. N. Žmuidzinavičienė
16. Masės dalies procentais ir molinės koncentracijos tirpalai.
Uždavinių sprendimas, vartojant koncentracijos sąvoką.
doc. dr. K. Kantminienė
17. Klaidos brandos egzamine: Cheminis ryšys prof.dr.Algirdas Šulčius/
dr. Agnė Šulčiūtė
18. Klaidos brandos egzamine: Oksidacijos-redukcijos
reakcijos
prof.dr.Algirdas Šulčius/
dr. Agnė Šulčiūtė
19. Rašant org. junginių pavadinimus, taikyti IUPAC nomenklatūros taisykles (pavadinti alkanus, alkenus ir alkinus nuo C1 iki C10, o benzeno homologus iki C8). m.d. dr. Vida Malinauskienė
20. Organinių junginių struktūrinėse formulėse atpažinti alkoholių, aldehidų, monokarboksirūgščių, esterių, aminų, aminorūgščių funkcines grupes ir mokėti juos pavadinti. m.d. dr. Vida Malinauskienė
21. Esterių susidarymo lygtis ir hidrolizės lygtis, pavadinti reaguojančias ir susidariusias medžiagas m.d. dr. Joana Solovjova
22. Peptidinio ryšio atpažinimas, dipeptido susidarymas ir jo hidrolizės lygtis, apibūdinti gaunamus produktus. m.d. dr. Joana Solovjova
23. Organinių junginių atpažinimo reakcijos. Eteno, glicerolio, aldehidų, gliukozės atpažinimo reakcijos. m.d. dr. Artiom Magomedov, dr. Aida Drevilkauskaitė
24. Angliavandenilių gavimo reakcijos.Eteno gavimas iš etanolio, etino gavimas iš kalcio karbido. m.d. dr. Artiom Magomedov, dr. Aida Drevilkauskaitė
25. Alkoholių, aldehidų ir karboksirūgščių gavimo vienas iš kito būdai naudojantis oksidacijos-redukcijos reakcijomis. m.d. dr. Artiom Magomedov, dr. Aida Drevilkauskaitė
26. Alkoholiai. Fizikinės savybės. Reakcijos su šarminiais metalais, eliminiavimo bei oksidacijos-readukcijos reakcijos, degimas. m.d. dr. Artiom Magomedov, dr. Aida Drevilkauskaitė
27. Polimerai. Polimerinių medžiagų susidarymo principai (polimerizacija, polikondensacija). Polimerizacijos (polieteno, polipropeno, polivinilchlorido, polistireno) reakcijos. Gamtiniai ir sintetiniai polimerai jų naudojimo tendencijos. doc. dr. Joana Bendoraitienė
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku