BRANDOS IR TIRIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMAS FAKULTETE

Fakulteto mokslininkai konsultuoja mokinius,
kurie rengia brandos arba tiriamuosius darbus:
fizinių, technologinių ar inžinerinių mokslų srityje.

 • Brandos darbas – vidurinio ugdymo programos mokinio (kelių mokinių) ilgalaikis darbas, rengiamas ugdymo procese, pradedant III arba IV gimnazijos klasėje.
 • Formuluojant temą, patariama pradėti nuo tam tikros tyrimo krypties ar norimo sukurti produkto įsivardijimo, idėjos ar sumanymo.
 • Svarbu atkreipti dėmesį, jog mokslininkas nei teorinės, nei eksperimentinės brandos darbo dalies neatlieka. Mokslininko vaidmuo – konsultantas. Visame darbo rengimo procese dalyvauja Mokytojas–Mokinys–Mokslininkas.

Giedrė Urkė
Rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė

Radvilėnų pl. 19, 237 kab., LT-50524 Kaunas
+370 37 30 01 50 I +370 676 90 157
giedre.urke@ktu.lt

Pasirinkta brandos darbo tema turi:

 • dominti mokinį (patartina temos ieškoti mokiniui artimoje aplinkoje, kuri būtų įdomi, praktiškai naudinga);
 • būti aktuali, svarbi, turinti naujumo elementų;
 • problemiška, leidžianti išsamiau atskleisti mokinio dalykines ir bendrąsias kompetencijas;
 • atitikti mokinio pasirengimą ir temos įgyvendinimo galimybes.

 

Kontroliniai klausimai, padedantys nustatyti brandos darbo problemos aktualumą ir realumą:

 • Ar yra atitiktis tarp aktualumo ir realumo?
 • Ar gautos žinios bus naudingos?
 • Ar rezultatus bus galima pritaikyti konkrečiai praktinei veiklai / ar rezultatai turės teorinę reikšmę?
 • Kiek brandos darbui atlikti prireiks laiko?
 • Kokios yra galimybės ir kokie ištekliai spręsti numatytą problemą?

 

Brandos darbo rengimo fakultete schema:

 1. Mokinys ir mokytojas suformuluoja temą. Fakulteto mokslininkai temos/problemos už mokinius neformuluoja, tačiau gali pasidalinti tematiką atitinkančiais naujausiais tyrimais.
 2. Mokytojas kreipiasi į fakultetą el.paštu, nurodydamas ugdymo įstaigą, trumpai aprašydamas mokinio pasirinktą brandos darbo temą ir kokios pagalbos tikisi.
 3. Jeigu fakulteto vykdomi moksliniai tyrimai atitinka brandos darbo temą ir galima pasiūlyti konsultuojantį mokslininką, tuomet sudaromas brandos darbo rengimo planas.
 4. Mokinys ir mokytojas (pagal poreikį) gali lankytis fakultete suderintu su mokslininku laiku ir atlikti numatytus eksperimentus, kurie reikalingi rengiant brandos darbą.
 5. 2022-2023 mokslo metais mokslininkų konsultacijos vyksta nemokamai.