„Te(VI) priedo įtaka mangano dangų elektrolitiniam nusodinimui“

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Nerita Žmuidzinavičienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Algirdas ŠULČIUS (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Mokslo sritis, kryptis: Fiziniai mokslai, Chemija – 03P

Apie autorių: CV

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) bibliotekoje.

Chemijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

prof. habil. dr. Algirdas ŠAČKUS (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P) – pirmininkas,
doc. dr. Nijolė DUKŠTIENĖ (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
prof. habil. dr. Aivaras KAREIVA (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
prof. habil. dr. Rimantas RAMANAUSKAS (Fizinių ir technologijos mokslų centro Chemijos institutas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
prof. dr. Eugenijus VALATKA (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Anotacija:

Mokslinėje literatūroje duomenų apie Te junginių priedų elektrolite įtaką Mn elektrolitiniam nusodinimui, dangų mikrokietumui ir vidiniams įtempiams nėra daug. Todėl teoriniu ir praktiniu požiūriu ypač aktualu nustatyti Te junginių priedo įtaką elektrolitinių Mn dangų fizikinėms-mechaninėms savybėms, kurios lemia dangų korozines savybes.
Šio darbo tikslas – nustatyti Te(VI) priedo amoniakiniame sulfatiniame manganavimo elektrolite įtaką elektrolitinių mangano dangų nusodinimui ir ištirti Mn dangų fizikines – mechanines savybes. Įvertinti elektrolitinių Mn dangų, su įsiterpusio Te priemaišomis, pritaikymo galimybes plieno saugai nuo korozijos.
Šiame darbe buvo ištirtos optimalios elektrolizės sąlygos, leidžiančios nusodinti geros kokybės nanokristalines, atsparias korozijai Mn dangas, turinčias Te, iš rūgštaus amoniakinio sulfatinio manganavimo elektrolito. Nustatytas fosfatinių dangų įtakos elektrolitinių mangano dangų, turinčių Te, atsparumo korozijai ryškus padidėjimas. Elektrolito temperatūra ir srovės tankisturi įtakos elektrolitinių Mn dangų, nusodintų iš elektrolito su Te(VI) priedu, morfologijai, kristalitų dydžiui, vidiniams įtempiams ir mikrokietumui. Amoniakiniame sulfatiniame manganavimo elektrolite, elektrolitinio Mn dangos yra nanokristalinės, o vidutinis kristalitų dydis ir Te koncentracijos pokyčiai dangų paviršiaus įdubose ir iškilimuose priklauso nuo srovės tankio ir elektrolito temperatūros.

21 gruodžio d., 2015 08:00

KTU Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73, 402 a., Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!