T. Matulaičio daktaro disertacijos „Organiniams optoelektroniniams prietaisams skirtų bipolinių junginių sintezė ir savybių tyrimas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Tomas Matulaitis, Kauno technologijos universitetas,

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T).

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T) – pirmininkas,
prof. dr. Saulius Grigalevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T),
prof. habil. dr. Vidmantas Gulbinas (Fizinių ir technologijos mokslų centras, fiziniai mokslai, fizika – 02P),
doc. dr. Jolita Ostrauskaitė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T),
prof. dr. Peter Strohriegl (Bairoito universitetas, Vokietija, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Šio darbo tikslas buvo naujų bipolinių junginių, skirtų organiniams optoelektroniniams prietaisams, kūrimas ir jų savybių tyrimas. Tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai:

  • naujų žvaigždinių triazino darinių sintezė, apibūdinimas, jų savybių tyrimas ir šių junginių pritaikymas OLED;
  • naujo meta-pakeisto 1,3,5-trifeniltriazino darinio sintezė ir jo termiškai aktyvuotos uždelstosios fluorescencijos savybių tyrimas;
  • naujų karbazolo ir benznitrilo darinių sintezė, apibūdinimas bei jų struktūros ir savybių tarpusavio priklausomybės tyrimas;
  • naujų izomerinių 9,9-dimetil-9,10-dihidroakridino ir benznitrilo darinių sintezė, apibūdinimas bei jų struktūros ir savybių tarpusavio priklausomybės tyrimas;
  • naujo donorinį ir akceptorinį fragmentus turinčio benztiadiazolo darinio sintezė, jo savybių tyrimas ir šio junginio tinkamumo organiniams fotovoltiniams elementams įvertinimas.

Susintetinti ir apibūdinti keturi nauji bipoliniai žvaigždiniai 2,4,6-trifenil-1,3,5-triazino ir karbazolo dariniai. Junginiai yra pritaikomi kaip emiteriai organiniuose šviesos dioduose. Susintetinti ir apibūdinti trys nauji izomeriniai 9,9-dimetil-9,10-dihidroakridino ir benznitrilo dariniai. Nustatyta, jog orto-izomeras pasižymi didžiausia tripletine energija, aplinkos poliškumui mažiausiai jautria krūvio pernašos būsena ir efektyviausia termiškai aktyvuota uždelstąja fluorescencija. Junginiai yra pritaikomi kaip emiteriai organiniuose šviesos dioduose.

19 kovo d. 14:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73 g., 402 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku