T. Matulaičio daktaro disertacijos „Organiniams optoelektroniniams prietaisams skirtų bipolinių junginių sintezė ir savybių tyrimas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Tomas Matulaitis, Kauno technologijos universitetas,

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T).

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T) – pirmininkas,
prof. dr. Saulius Grigalevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T),
prof. habil. dr. Vidmantas Gulbinas (Fizinių ir technologijos mokslų centras, fiziniai mokslai, fizika – 02P),
doc. dr. Jolita Ostrauskaitė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T),
prof. dr. Peter Strohriegl (Bairoito universitetas, Vokietija, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Šio darbo tikslas buvo naujų bipolinių junginių, skirtų organiniams optoelektroniniams prietaisams, kūrimas ir jų savybių tyrimas. Tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai:

  • naujų žvaigždinių triazino darinių sintezė, apibūdinimas, jų savybių tyrimas ir šių junginių pritaikymas OLED;
  • naujo meta-pakeisto 1,3,5-trifeniltriazino darinio sintezė ir jo termiškai aktyvuotos uždelstosios fluorescencijos savybių tyrimas;
  • naujų karbazolo ir benznitrilo darinių sintezė, apibūdinimas bei jų struktūros ir savybių tarpusavio priklausomybės tyrimas;
  • naujų izomerinių 9,9-dimetil-9,10-dihidroakridino ir benznitrilo darinių sintezė, apibūdinimas bei jų struktūros ir savybių tarpusavio priklausomybės tyrimas;
  • naujo donorinį ir akceptorinį fragmentus turinčio benztiadiazolo darinio sintezė, jo savybių tyrimas ir šio junginio tinkamumo organiniams fotovoltiniams elementams įvertinimas.

Susintetinti ir apibūdinti keturi nauji bipoliniai žvaigždiniai 2,4,6-trifenil-1,3,5-triazino ir karbazolo dariniai. Junginiai yra pritaikomi kaip emiteriai organiniuose šviesos dioduose. Susintetinti ir apibūdinti trys nauji izomeriniai 9,9-dimetil-9,10-dihidroakridino ir benznitrilo dariniai. Nustatyta, jog orto-izomeras pasižymi didžiausia tripletine energija, aplinkos poliškumui mažiausiai jautria krūvio pernašos būsena ir efektyviausia termiškai aktyvuota uždelstąja fluorescencija. Junginiai yra pritaikomi kaip emiteriai organiniuose šviesos dioduose.

19 kovo d. 14:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73 g., 402 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!