Naujų tiltelinių benzoksazepino[3,2-a]indolo darinių kaip ultragreitų fotochrominių jungtukų sintezė ir tyrimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Greta Ragaitė, Kauno technologijos universitetas

Mokslinis vadovas: Prof. habil. dr. Algirdas ŠAČKUS (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Mokslinis konsultantas: Prof. dr. Vytas MARTYNAITIS (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Mokslo sritis, kryptis: fiziniai mokslai, chemija – 03P

Apie autorių: CV

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Chemijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

Prof. dr. Vytautas GETAUTIS (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P) – Tarybos pirmininkas;
Dr. Eglė ARBAČIAUSKIENĖ (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P);
Dr. Svajus ASADAUSKAS (Fizinių ir technologijos mokslų centro Chemijos institutas, fiziniai mokslai, chemija – 03P);
Prof. habil. dr. Vytautas MICKEVIČIUS (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P);
Dr. Gytė VILKAUSKAITĖ (MSD Animal Health, Austrija, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Anotacija:

Disertacijoje demonstruojama nauja ultragreitų bei stabilių molekulinių jungtukų sintezės koncepcija. Žinomus fotochrominius junginius – spiropiranus paveikus UV spinduliuote, nutrūksta C–O ryšys ir susidaro spalvota trans-merocianino forma, turinti 4-nitrofenoliato fragmentą. Toliau termiškai vykstantis grįžimas iš trans-merocianino į pradinę formą trunka santykiškai ilgai dėl cis-trans izomerizacijos. Nauji tilteliniai benzoksazepino[3,2-a]indolo dariniai turi pakankamai nelanksčią žiedo struktūrą, ir tai daro įtaką spontaniškam ir daug spartesniam virsmui iš fotosužadintos į pradinę būseną. Darbe buvo modifikuota metanoindolo[2,1-b][1,3]benzoksazepino darinių karboksamido grupė ir ištirta, kad šios grupės modifikavimas produktų fotochrominėms savybėms įtakos neturi, jų relaksacijos trukmė išlieka panaši. Įvesti papildomi pakaitai į C-5 indolo žiedo padėtį ir nustatyta, jog jie lemia sugerties pokyčius, sužadintosios spalvotos formos grįžimo į pradinę būseną laiką. Ištirtos metanoindolo[2,1-b][1,3]benzoksazepino darinių transformacijos dėl rūgščių–bazių poveikio.

15 gruodžio d., 2015 08:00

KTU Disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku