„Naujų 1′,3,3′,4-tetrahidrospiro[chromeno-2,2′-indolo] darinių sintezė ir savybių tyrimas“

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Miglė Dagilienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslinis vadovas: prof. dr. Vytas MARTYNAITIS (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P);

Mokslinis konsultantas – prof. habil. dr. Algirdas ŠAČKUS (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Mokslo sritis, kryptis: fiziniai mokslai, chemija – 03P

Apie autorių: CV

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje  (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Chemijos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:

prof. dr. Vytautas Getautis (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P) – pirmininkas,
dr. Eglė Arbačiauskienė (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
dr. Svajus ASADAUSKAS (Fizinių ir technologijos mokslų centro Chemijos institutas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
prof. dr. Vytautas Mickevičius (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
prof. dr. Patrick ROLLIN (Orleano universitetas, Prancūzija, fiziniai mokslai, chemija – 03P).
Prof. habil. dr. Algirdas ŠAČKUS (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Anotacija:

Šiame darbe buvo susintetinti visiškai naujos klasės greitieji fotochrominiai junginiai. Fišerio bazėms reaguojant su 2-chlormetil-4-nitrofenoliu buvo gauti 1-alkil-[2-(2-hidroksi-5-nitrofenil)etil-1]-3,3-dimetil-3H-indolio chloridai. Veikiant šiuos chloridus baze įvyksta fenolinio protono atplėšimas ir spirociklizacija, susidarant 1′,3,3′,4-tetrahidrospiro[chromeno-2,2′-indolo] dariniams. Šie junginiai priklauso naujai heterociklinių junginių klasei ir pasižymi tuo, kad pirano žiede tarp C3 ir C4 anglies atomų turi viengubąjį ryšį. 1′,3,3′,4-tetrahidrospiro[chromeno-2,2′-indolo] darinių tirpalus acetonitrile sužadinus nanosekundinio lazerio spinduliuote įvyksta C–O ryšio trūkimas ir susidaro spalvotas 4-nitrofenoliato chromoforas, kuris prisijungdamas prie 3H-indolio α-C atomo grįžta į savo pagrindinę būseną per 10–100 nanosekundžių.

Taip pat buvo atrasta, kad 1′,3,3′,4-tetrahidrospiro[chromeno-2,2′-indolo] darinių tirpalus acetonitrile/fosfatiniame buferyje paveikus cianido jonais, susidaro atvirosios formos junginiai, turintys 4-nitrofenoliato arba 4-nitrofenilazofenoliato chromoforus, ir dėl to labai aiškiai pakinta tirpalo spalva. Šį pokytį galima ne tik matuoti spektrometru, bet ir matyti plika akimi. Svarbu tai, kad šie junginiai pasižymi dideliu selektyvumu. Cianido jonų nustatymui netrukdo nei halogenidai, nei kiti plačiai paplitę anijonai. Naujieji šiame darbe pristatomi chemosensoriai pasižymi dideliu jautrumu (t. y. gali nustatyti net ir nedideles cianido jonų koncentracijas) bei dideliu reakcijos greičiu. Cianido jonai kai kuriais atvejais nustatomi per 10 sekundžių.

15 gruodžio d., 2015 10:00

KTU Disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!