N. Šeperienės daktaro disertacijos „Padidintu jautrumu mažų dozių apšvitai pasižyminčių polimerinių gelių ir kompozitų kūrimas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Neringa Šeperienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T

Mokslinis vadovas – prof. dr. Diana Adlienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T).

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba
prof. dr. Jolita Ostrauskaitė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T) – pirmininkė,
prof. dr. Saulutė Budrienė (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T),
dr. Viktoras Grigaliūnas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T),
dr. Gunta Kizane (Latvijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
prof. dr. Liutauras Marcinauskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T).

Su disertacija galima susipažinti  Kauno technologijos universiteto bibliotekoje  (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Buvo pastebėta, kad net mažos (<5Gy) jonizuojamosios spinduliuotės dozės yra žalingos ir gali sukelti antrines vėžines ligas. Būtina tiksliai išmatuoti spinduliuotės dozes, tenkančias pacientui medicininių procedūrų metu, ir apsaugoti personalą nuo žalingo apšvitos poveikio. Darbo tikslas – pritaikyti dozimetrinius gelius mažų dozių (nuo 0,5 iki 5 Gy) medicininės spinduliuotės detektavimui ir sukurti polimerinius kompozitus, kurie pasižymėtų geromis apsaugojimo nuo jonizuojamosios spinduliuotės savybėmis. Dozimetriniai geliai buvo švitinami nuo 0,5 iki 10 Gy dozėmis fotonine bei daleline spinduliuote. Dozės poveikis tiriamas Ramano ir UV-VIS spektroskopijos metodais. Pristatytas ir eksperimentiškai išbandytas naujas dozimetrinių gelių optinių savybių matavimo metodas ir sukonstruotas gelių įvertinimo įrenginys. Sukurta matavimo sistema leidžia įvertinti apšvitintus bandinius 0,20 mm erdvinės skyros tikslumu. Keičiant nMAG gelio cheminę sudėtį, gelio jautrumas didelės energijos (15 MeV) fotonams buvo padidintas iki 30 %. Bešvinis, optiškai skaidraus ekrano medžiaga buvo kuriama pasitelkus polimerų kompozitus su amonio meta volframato junginiais, nesumažinant švino storio ekvivalento iki mažesnės nei 0,5 mm vertės. Tyrimas parodė, kad bešvinis 60 % amonio meta volframato kompozitas yra labiausiai tinkamas apsaugančioms nuo jonizuojamosios spinduliuotės priemonėms gaminti. Jo švino storio ekvivalentas > 0,5 mmPb, UV ir regimosios šviesos spektro pralaidumas – 89 %.

11 spalio d. 13:00

Kauno technologijos universiteto disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 aud., Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!