Metoksipakaitus turinčių trifenilamino darinių sintezė ir savybės

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Monika Čekavičiūtė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: Technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka

Mokslinis vadovas – dr. Jūratė SIMOKAITIENĖ (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T).

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Saulius Grigalevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T) – pirmininkas,
doc. dr. Mindaugas Andrulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T),
dr. Roman Lytvyn (Lvovo Ivan Franko Nacionalinis universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
dr. Aušra Tomkevičienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T),
prof. habil. dr. Sigitas Tumkevičius (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Su disertacija galima susipažinti internete bei Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)

Anotacija:

Šiuolaikinei visuomenei svarbi gyvenimo kokybė, o jai didelę reikšmę turi pigi, tvari ir lengvai gaunama energija. Todėl vykdant mokslinius tyrimus daug dėmesio skiriama sparčiai  vystomiems organinės optoelektronikos prietaisams, pvz., organiniams šviesos diodams (OLED), organiniams lauko tranzistoriams bei organiniams ir hibridiniams fotovoltiniams elementams. Organiniai puslaidininkiai OLED-uose gali būti naudojami kaip emisinių sluoksnių matricos, kaip krūvininkus pernešančios medžiagos, kaip monomeriniai ar eksipleksiniai emiteriai.
Trifenilamino (TPA) dariniai sudaro vieną didžiausių ir plačiausiai ištirtų bei dažniausiai naudojamų organinių puslaidininkių junginių klasių. TPA darinių jonizacijos potencialas, krūvininkų pernaša bei kitos savybės gali būti modifikuojamos į jų struktūras įterpiant skirtingus pakaitus, pavyzdžiui, elektronų donorus – metoksigrupes.
Šios disertacijos tikslas buvo atlikti naujų mažamolekulių metoksitrifenilamino darinių, skirtų optoelektronikos prietaisams, sintezę ir ištirti jų savybes. Susintetinti, charakterizuoti ir ištirti nauji feniletenil- ir arilfluorenilpakeisti metoksitrifenilamino dariniai. Kai kurie susintetinti junginiai gali būti pritaikyti optoelektronikos prietaisuose kaip organiniuose šviesos dioduose.

23 birželio d., 2017 07:00

KTU Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73, 402 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!