„Mažamolekuliai trifenilamino ir karbazolilgrupes turintys dariniai organiniams šviesos diodams“

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Daiva Tavgenienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka

Mokslinis vadovas – prof. dr. Saulius GRIGALEVIČIUS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T).

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

Dr. Viktoras Grigaliūnas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T) – pirmininkas,
Doc. dr. Mindaugas Andrulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T),
Prof. habil. dr. Albertas Malinauskas (Fizinių ir technologijos mokslų centras, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
Dr. Jūratė Simokaitienė (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
Dr. Aivars Vembris (Latvijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T).

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:
Organinės šviesos diodų emiterių medžiagos turi daugybę pranašumų prieš neorganinius analogus, todėl jos gali būti plačiai naudojamos komunikacijos prietaisuose, informaciniuose ekranuose, apšvietimo prietaisuose ir kt. Literatūroje randama, kad mažos molekulinės masės matricose naudojant karbazolilfragmentus yra susintetinta daug chromoforų, kuriuose panaudotos standžios ir plokščios struktūros aromatinės jungtys karbazolo fragmentams sujungti. Keičiant jungties pakaitų pozicijas, yra gaunami junginiai, kurie plačiai naudojami kaip efektyvios matricos fosforescuojantiems organiniams šviesos diodams. Trifenilaminas taip pat yra plačiai naudojamas sintetinant įvairių tipų matricas. Jo efektyvi konjuguotoji π elektronų sistema pasižymi didele tripletinės būsenos energijos verte (3,04 eV) ir didele HOMO lygmens verte (~5,3 eV). Šioje disertacijoje buvo susintetinti ir ištirti nauji karbazolo junginiai, turintys įvairius elektroniškai izoliuotus fragmentus. Šie junginiai buvo efektyvios matricos organiniams šviesos diodams. Tai leido patvirtinti jų panaudojimas efektyviuose fosforescuojančiuose žalios ir mėlynos šviesos prietaisuose. Taip pat buvo susintetinti ir ištirti nauji 1-fenilfenantro[9,10-d]imidazolilfragmentus turintys karbazolo ir trifenilamino junginiai. Šie junginiai buvo efektyvios elektrofosforescuojančių šviesos diodų emisinių sluoksnių matricos. Jie buvo panaudoti raudonai šviečiančiuose prietaisuose.

2 spalio d. 14:00

KTU Disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!