M. Tichonovo daktaro disertacijos „Pažangiosios oksidacijos procesų taikymas probleminiams vandens teršalams skaidyti“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Martynas Tichonovas, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T

Mokslinis vadovas – doc. dr. Viktoras Račys (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T).

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Arvydas Povilaitis (Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T) – pirmininkas,
doc. dr. Egidijus Griškonis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T),
dr. Jūratė Kriaučiūnienė (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T),
prof. dr. Roel J.W. Meulepas (WETSUS, Europos darnių vandens technologijų kompetencijos centras, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, 04T),
prof. dr. Mindaugas Rimeika (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T).

Su disertacija galima susipažinti  Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Aleksandro Stulginskio universiteto (Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos   g. 3, Kaunas) bibliotekose.

Anotacija:

Pastaruoju metu pažangiosios oksidacijos (PO) procesai yra intensyviai tyrinėjami dėl jų efektyvumo skaidant chemiškai atsparius organinius teršalus, esančius vandenyje. Tokie teršalai yra sunkiai suskaidomi ar pašalinami naudojant tradicines užteršto vandens valymo technologijas. Naudojant įprastas technologijas, vanduo gali būti išvalomas nepakankamai, gali susidaryti koncentruoti dumblai arba užterštame vandenyje esančios pavojingos medžiagos gali trikdyti, pavyzdžiui, mikroorganizmų darbą biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose. Pažangiosios oksidacijos procesai yra neselektyvūs ir beveik visi organiniai vandens teršalai gali būti suskaidomi. Ozono naudojimu pagrįstos pažangiosios oksidacijos technologijos laikomos vienomis perspektyviausių, nes procesams nereikia papildomų cheminių medžiagų ir naudojama tik elektros energija. Šioje disertacijoje pateikiami naudojant laboratorinį pažangiosios oksidacijos vandens valymo įrenginį atliktų užteršto vandens valymo eksperimentų rezultatai. Taikytos skirtingos darbo sąlygos keičiant pažangiosios oksidacijos elementų – ozono, katalizės ir UV spinduliuotės – derinius; kaip vandens teršalai naudoti medikamentai, pramonėje naudojamos cheminės medžiagos. Kaip ozono šaltinis buvo naudojamas DBI reaktorius, pasižymintis energiniu efektyvumu ir pritaikomumu vandens valymo įrenginyje. Darbo metu nustatyta, kad efektyviausias iš nagrinėtų pažangiosios oksidacijos procesų – fotokatalitinis ozonavimas. Jį taikant įvairiems vandens teršalams nukenksminti sunaudojama mažiausiai energijos.

 

12 spalio d. 10:00

Kauno technologijos universiteto disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 aud., Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!