Konferencija, skirta darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimui.

Konferencija

Konferencijos tema: profesinės rizikos vertinimas ir profesinių ligų prevencija. Ji vyks „B“ korpuse, Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centre, 304 auditorije.

Konferencijos programa

9.30–10.00 Atvykimas, registracija, kava.

1-oji dalis Bendradarbiavimas su valstybinės priežiūros institucijomis ir teisiniai aspektai.

10.00–10.10 Įžanginis žodis. AB „ORLEN Lietuva“ generalinio direktoriaus pavaduotojas veiklos palaikymui Arkadiusz Pawlak.

10.10–10.30 Apie rengiamą Nacionalinės darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos ir jos įgyvendinimo 2016-2020 m. veiksmų plano projektą. Vladislovas Vaišnoras, SADM Darbo departamento Darbo aplinkos skyriaus vedėjas.

10.30–10.50 Profesinės rizikos vertinimo rezultatai ir ryšys su profesinėmis ligomis. Arūnas Lupeika, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas.

10.50–11.20 Profesinės ligos ir jų sąsajos su profesinės rizikos vertinimu, profilaktiniais sveikatos tikrinimais ir dažniausiai pasitaikantys skundai. Vidmantas Januškevičius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Aplinkos ir darbo medicinos katedros docentas, Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos pirmininkas.

11.20–11.50 Rizikos veiksniai darbo aplinkoje ir jų valdymo principai. Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Profesinės sveikatos centro vadovė, Higienos institutas

11.50–12.00 Pranešimų aptarimas.

12.00–13.00 Pietūs.

2-oji dalis Profesinės rizikos vertinimas, profilaktiniai sveikatos tikrinimai, profesinių ligų nustatymas įmonėse bei dėl to kylantys klausimai, problemos, pasidalinimas gerąja praktika.

13.00–15.00 Akcinių bendrovių Achema, Intersurgical, Lietuvos geležinkeliai, Lifosa, Orion Global Pet, Orlen Lietuva ir kitų įmonių patyrimas.

15.00–15.30 Pranešimų aptarimas, konferencijos apibendrinimas. Giedrius Mažūnaitis Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos vykdantysis direktorius

26 lapkričio d., 2015 07:30 - 13:30

KTU Cheminės technologijos fakultetas (Radvilėnų pl. 19, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!