„Karbazolilfragmentą turinčių organinių puslaidininkių struktūros ir savybių tarpusavio priklausomybės tyrimas“

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Audrius Bučinskas, Kauno technologijos universitetas

Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Juozas Vidas GRAŽULEVIČIUS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T)

Mokslinė konsultantė – dr. Aušra TOMKEVIČIENĖ (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T)

Mokslo sritis, kryptis: Technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T

Apie autorių: CV

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

prof. dr. Gintaras BUIKA (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T) – pirmininkas,
prof. dr. Vytautas GETAUTIS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T),
doc. dr. Jolita OSTRAUSKAITĖ (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T),
dr. Arvydas Ruseckas (Škotijos šv. Andriaus universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T),  
prof.  habil. dr. Sigitas Tumkevičius (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Anotacija:

Mokslinio darbo tikslas – naujų, organinėje optoelektronikoje pritaikomų karbazolo darinių sintezė, savybių tyrimas ir geromis savybėmis pasižyminčių junginių sintezės technologinio proceso analizė. Disertacijoje išsamiai apžvelgta naujausia literatūra apie organinius šviesos diodus, kurių struktūrose panaudoti karbazolilfragmentus turintys dariniai, įvertinant jų komercializavimo perspektyvas. Darbe aprašyta naujų difeniletenildipakeistų dimetoksikarbazolo, N-ciklizuotų perileno ir karbazolo, izoindigo ir karbazolo darinių bei chiralinių, karbazolo fragmentą turinčių, helicenų sintezė ir pateikta savybių analizė. Dauguma junginių pasižymi efektyviomis krūvininkų pernašos savybėmis, todėl gali būti potencialūs p-tipo organiniai puslaidininkiai. Taip pat, pirmą kartą įvertinta metoksipakaitų skaičiaus ir padėties įtaka karbazolo darinių kristalinei struktūrai ir junginių savybėms. Geriausiomis savybėmis pasižyminčios medžiagos buvo išbandytos organinės optoelektronikos prietaisuose. Suformuoti organinius šviesos diodai, kurių maksimalus skaistis siekia 62000 cd/m2, o išorinis kvantinis efektyvumas viršija 4 %.

22 gruodžio d., 2015 12:00

KTU Disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!