I. Petrikytės-Valionienės daktaro disertacijos „Efektyvių skyles transportuojančių medžiagų su feniletenilgrupėmis praplėsta konjuguota π-elektronų sistema sintezė ir savybių tyrimas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Ieva Petrikytė-Valionienė , Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: fiziniai mokslai, chemija – 03P

Disertacijos santrauka. Santrauka

Mokslinis vadovas: prof. dr. Vytautas Getautis (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).
Mokslinis konsultantas: dr. Marytė Daškevičienė (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Chemijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Algirdas Šačkus (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P), pirmininkas,
prof. dr. Saulius Grigalevičius (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
prof. dr. Vytautas Mickevičius (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
prof. dr. Edvinas Orentas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
doc. dr. Jolanta Rousseau (Artua universitetas, Prancūzija, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T).

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje  (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)

Anotacija:
Pastaraisiais metais organinėmis molekulėmis su konjuguotąja π-elektronų sistema yra domimasi dėl galimo plataus jų pritaikymo elektronikoje ir optoelektronikoje. Kuriant elektronikos bei optoelektronikos prietaisus, kuriuose organinės medžiagos atlieka pagrindinį vaidmenį, itin svarbios krūvininkus pernešančios medžiagos. Trifenilamino ir karbazolilo dariniai yra geri pirmtakai efektyvioms skyles transportuojančioms medžiagoms gauti. Naudojant paprastą sintezės metodą gauti žvaigždiškos struktūros skyles transportuojantys trifenilamino dariniai su skirtingu šoninių feniletenilfragmentų skaičiumi pasižymi ypatingai aukštu skylių dreifiniu judriu. Nauji, įprastuose organiniuose tirpikliuose tirpūs, geromis plėvėdaros savybėmis pasižymintys karbazolildariniai su diariletenilfragmentais dėl savo gerų krūvio pernašos savybių yra patrauklūs kandidatai organinių optoelektronikos prietaisams konstruoti. Konstruojant perovskitines saulės celes nustatyta, kas feniletenilfragmentų prijungimas į polimerą lemia geresnį suderinamumą su perovskito paviršiumi ir taip apsaugo hibridinį perovskitą suteikdamas perovskitinei saulės celei stabilumo.

7 gruodžio d. 11:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73, 402 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!