I. Parašoto daktaro disertacijos „Funkcionalizuotų N-(4-hidroksifenil)-N-karboksialkilaminotiazolo darinių sintezė ir savybės“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Irmantas Parašotas, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: fiziniai mokslai, chemija – 03P

Disertacijos santrauka: Santrauka

Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P)

Chemijos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Vytautas Getautis (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P), pirmininkas,
dr. Marytė Daškevičienė (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
prof. dr. Vytas Martynaitis (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
doc. dr. Jolanta Rousseau (Artua universitetas, Prancūzija, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T),
prof. habil. dr. Sigitas Tumkevičius (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Su disertacija galima susipažinti internete  ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje  (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Tiazolo žiedas, kaip ir daugelis heterociklinių sistemų, turinčių sieros atomą, yra sintetinami gyvuosiuose organizmuose. Todėl nenuostabu, kad junginiai, kurių struktūroje yra aptinkami šie heterociklai, pasižymi stipriu biologinių aktyvumu. Šie plačiai gamtoje paplitę, bei sintetiniu keliu gauti junginiai surado pritaikymą ir farmacijoje.

Šio darbo tikslas – susintetinti naujus įvairiai funkcionalizuotus N-(4-hidroksifenil)-N-tiazolil-β-alaninus, jų darinius, ištirti susintetintų junginių struktūrą, chemines ir biologines savybes.

Pirmą kartą N-(4-hidroksifenil)-N-tiokarbamoil-β-alaninas ir jo α-metilanalogas panaudotas 4,5-dihidrotiazolo, tiazolo, kondensuotų tiazolo ciklą molekulėje turinčių junginių sintezėje. Nustatyta, kad, vykdant etil 2-[(4-hidroksifenil)(3-metoksi-2-metil-3-oksopropil)amino]-4-metiltiazol-5-karboksilatohidrazinolizę, kiekvienos esterinės grupės hidrazinolizė vyksta nevienareikšmiai. Tai sudaro galimybę sintetinti įvairios struktūros junginius, išnaudojant vieną ar abu hidrazininius fragmentus.

Remiantis dalies susintetintų funkcionalizuotų tiazolų antibakterinių tyrimų duomenimis, nustatyti nauji aminotiazolo dariniai, pasižymintys ryškiu baktericidiniu ir stipriu antioksidaciniu aktyvumu. Atlikti darbai sudaro galimybę planuoti ir praplėsti biologiškai veiklių medžiagų tikslinės sintezės metodologiją, išplėsti tiksliosios organinės sintezės reagentų įvairovę.

28 rugsėjo d. 13:00

Kauno technologijos universiteto disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 aud., Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!