AlF3 gamybos atliekos neutralizavimas ir panaudojimas kalcio hidrosolikatų sintezėje

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Aliona Iljina, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: Technologijos mokslai, Chemijos inžinerija – 05T

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka

Mokslinis vadovas – prof. dr. Kęstutis BALTAKYS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T).

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

prof. dr. Rimvydas Kaminskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T) – pirmininkas,
prof. dr. Jonas Baltrušaitis (Lehigh universitetas, JAV, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T),  
prof. dr. Jadvyga Regina Kerienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T),
doc. dr. Rima Klimavičiūtė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T), 
dr. Rimvydas Stonys (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T).

Su disertacija galima susipažinti internete bei Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)

Anotacija:

Daktaro disertacijoje tirtas AlF3 gamybos atliekos tinkamumas vienbazių kalcio hidrosilikatų susidarymui ir jų adsorbcijos geba sunkiųjų metalų jonams bei pasiūlyti racionalūs šios atliekos panaudojimo būdai. Nustatyta, kad išdžiovintą AlF3 gamybos atlieką silikagelį sudaro: 77,67 % SiO2, 8,82 % F ir 4,08 % Al2O3. Ištirta, kad mažabazių KHS hidroterminės sintezės metu susidarančių junginių mechanizmas mišiniuose su AlF3 gamybos atlieka yra kitoks nei grynuosiuose mišiniuose: esant 0,55 ir 0,66 C/S moliniam santykiui pagrindinis sintezės produktas – girolitas – susidaro greičiau nei grynuosiuose mišiniuose. Be to, pagrindinis junginys, turintis fluoro jonų AlF3 gamybos atliekos struktūroje, – AlF3·3H2O – suyra sudarydamas CaF2 ir hidrogranatą. Nustatyta, kad didesnio baziškumo mišiniuose su AlF3 gamybos atlieka (C/S = 0,83 ir 1,0) sintezės metu susidaro mažesnį C/S molinį santykį turintys KHS. Be to, kartu su sintezės produktais susidaro CaF2 ir hidrogranatas. Ištirta, kad susintetintų KHS ir susidariusio CaF2 stabilumas 600–1000 °C temperatūros intervale priklauso nuo sintezės produktų mineralinės sudėties. Įrodyta, jog adsorbcijos reakcijos šarminėje terpėje vyksta pagal cheminę sąveiką, kuriai aprašyti tinka pseudoantrojo laipsnio kinetinis modelis.

2 birželio d., 2017 11:00

KTU Disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!