SUSISIEKITE SU MUMIS!

Deivis Slavinskas
Tarptautinių ryšių koordinatorius
Radvilėnų pl. 19, 508 kab., LT-50524 Kaunas
+370 676 92747
deivis.slavinskas@ktu.lt 

Reikalavimai Erasmus+ studijoms ir praktikai:

 • Geri akademiniai rezultatai (minimalus baigtų semestrų pažymių vidurkis pagal Erasmus+ programą – 6,5 balo, studentas negali turėti akademinių skolų);
 • geros kalbos, kuria vyks studijos, žinios (B2 arba aukštesnis lygis);
 • studijų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje atitikimas studijų programai KTU;
 • stipri motyvacija studijuoti pasirinktoje užsienio aukštojo mokslo institucijoje.

Svarbu! Pagal Erasmus+ programą vykstant į dalines studijas, universitetai turi turėti pasirašę bendradarbiavimo sutartį, vykstant praktikai – sutarties nereikia.

Reikalavimai dvišaliams akademiniams mainams:

 • Pirmosios pakopos studentams minimalus baigtų semestrų pažymių vidurkis – 7,5 balo. Studentas, turintis akademinių skolų, atrankoje dalyvauti negali;
 • Antrosios ir trečiosios studijų pakopų studentams minimalūs baigtos pakopos akademiniai rezultatai ne žemesni nei 7,5;
 • Geras anglų kalbos (bent B2 lygis) mokėjimas;
 • Studijų užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos Universitete suderinamumas;
 • Aiški ir akademiškai pagrįsta motyvacija studijoms užsienyje.

Norint studijuoti užsienio universitete, reikia:

1. Išsirinkti norimą universitetą pagal savo fakultetą ir studijų programą. Atkreipkite dėmesį į užsienio universitete pasirinktų studijų modulių atitikimą savo KTU studijų programai ir dėstymo kalbą.

2. Užpildyti elektroninę paraiškos formą aplikavimo sistemoje (nuoroda registracijai bus pateikta 2022 m. sausį). Prie paraiškos reikia prisegti pažymą apie baigtų sesijų pažymių vidurkį anglų kalba (užsisakyti AIS) ir išlaikyto užsienio kalbos testo pažymėjimą (ne senesnį nei 2 metų); magistrantams ir doktorantams – paskutinės baigtos studijų pakopos diplomo priedėlį ir dabartinės studijų pakopos sesijų rezultatus.

Jei neturi galiojančio anglų k. mokėjimo lygį įrodančio pažymėjimo, turi registruotis į KTU anglų kalbos testą. Testai vyks 2022 m. vasarį SHMMF Užsienio kalbų centre, adresu A. Mickevičiaus g. 37. Informacija dėl registracijos į testą bus paskelbta sausį.

Atkreipk dėmesį. Jei užsienio universitetas, į kurį nori išvykti dalinėms studijoms, priima tik IELTS, TOEFL, CAE ar kt. anglų k. testo pažymėjimus, savarankiškai registruokis į šį testą prieš atranką ar iš karto po jos. Informaciją apie užsienio universitetų kalbos žinių reikalavimus gali rasti atrankos universitetų sąraše, skiltyse Language ir Additional Information.

Svarbu! Studentams, dalyvaujantiems Erasmus+ atrankoje praktikai, anglų k. mokėjimo lygį įrodančio dokumento prie paraiškos pridėti nebūtina.

3. Nuotoliniu būdu sudalyvauti atrankoje savo fakultete. Paraiškas pateikę studentai informaciją apie dalyvavimą posėdyje gaus el. paštu iš fakulteto tarptautinių ryšių koordinatorės.

Atrankų rezultatai skelbiami individualiai per 5 darbo dienas po atrankos posėdžio, kiekvienam atrinktam studentui išsiunčiant pranešimą el. paštu.

Svarbu! Studentų atranka į dvišalių mainų studijas vykdoma dviem etapais:

 • I-o etapo atranka vykdoma kartu su Erasmus+ studijų atranka fakultete;
 • II-o etapo atrankoje Judumo stipendijų skyrimo komisija svarsto I etape patvirtintas visų fakultetų kandidatų paraiškas ir atrinktiems studentams skiria Judumo stipendiją.

Erasmus+ stipendija

Sėkmingai sudalyvavęs Erasmus+ atrankoje, gali pretenduoti į Erasmus+ stipendiją. Stipendijos dydis priklauso nuo priimančiosios šalies. Daugiau informacijos čia.

Minimalus studijų laikotarpis, kuriam gali būti skiriama Erasmus+ stipendija, yra 3 mėnesiai.

Stipendijos suma nustatoma mobilumo mėnesių skaičių padauginus iš mėnesio stipendijos. Nepilnų mėnesių atveju stipendija apskaičiuojama dienų skaičių padauginus iš  1/30 mėnesio stipendijos.

Erasmus+ stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą. 90% stipendijos pervedama prieš išvykimą, 10% sugrįžus ir atsiskaičius už studijas.

Socialiai remtiniems studentams gali būti skiriama papildoma 200 eurų per mėnesį stipendija studijoms užsienyje. Statusui įrodyti taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir gaunantiems socialines stipendijas. Prašymas skirti socialinę stipendiją ir kiti reikalingi dokumentai pateikiami kartu su kitais “Erasmus+” dokumentais po atrankos.

Papildoma parama gali būti skiriama Erasmus+ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir/ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas jūsų gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų jums reikės studijų, praktikos užsienyje laikotarpiu. Parama bus grindžiama realiai patirtomis išlaidomis.

Dėl galimybės gauti papildomą paramą Erasmus+ mobilumo laikotarpiu reikėtų kreiptis į KTU Akademinio mobilumo skyrių (tarptautinių akademinių mainų koordinatorių; erasmus@ktu.lt).

KTU Judumo stipendija dvišaliams mainams

Studentai, atrinkti vykti į dalines studijas užsienyje pagal dvišalius susitarimus, gali gauti universiteto skiriamą judumo stipendiją.

Judumo stipendiją sudaro: lėšos pragyvenimo išlaidoms – 700 EUR/mėn., bei lėšos kelionės išlaidoms pagal 6 atstumų kategorijas. Daugiau informacijos čia.

UNIVERSITETAI PARTNERIAI

2021-2022 m. m. pavasario semestrui Erasmus+ dalinėms studijoms studentai gali vykti į universitetus daugiau nei 20 šalių.

Pilną sąrašą gali rasti čia (atnaujinta 2021 12 02).