Uogų išspaudų biorafinavimo technologijų vystymas, kuriant ir komercializuojant inovatyvius produktus

   

Projekto nr.: 01.2.2-CPVA-K-703-03-0003

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-15 - 2023-04-15

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Daiva Leskauskaitė

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku