Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)

 

Projekto nr.: VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007

Projekto aprašymas:

Skatinti tęstinį MT ir ŽTPD tobulinimąsi žinių ir technologijųperdavimo srityje.

Projekto finansavimas:

Europos Sąjungos struktūriniai fondai


Projekto rezultatai:

Sukurtas žinių ir technologijų perdavimo modelis bei mokymo pograma.; 50 studentų mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas 418 mokslininkų ir kitų tyrėjų mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012-02-01 - 2014-10-08

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Valstybinis Mokslinių Tyrimų Institutas Inovatyvios Medicinos Centras, VMTI FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ CENTRAS, KTU REGIONINIS MOKSLO PARKAS, AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ INSTITUTŲ ASOCIACIJA, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS, VŠĮ, Lietuvių Literatūros Ir Tautosakos Institutas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Vadovas:
Violeta Kaunelienė

Trukmė:
2012 - 2014

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas