Teigiamų krūvininkų pernašos medžiagos organiniams šviestukams

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0013

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – naujų elektroaktyvių organinių junginių turinčių substituoto triarilamino pagrindą sintezė ir panaudojimas amorfinių sluoksnių, kurie pasižymėtų krūvininkų arba Forster energijos pernaša, formavimui. Tokie nanosluoksniai naudojami daugiasluoksnių šviesos diodų (OLED), kurie yra displėjų ir OLED apšvietimo technologijų pagrindas, formavimui ir optimizavimui.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Praktikos pabaigoje bus parengtas aprašas apie naujos struktūroselektroaktyvių medžiagų sintezę ir charakterizavimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Saulius Grigalevičius

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra