Tarptautinė konferencija Conference on Natural Products Utilization From Plants to Pharmacy Shelf

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-06-0004

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas pristatyti mokslinius rezultatus, tarptautinėje konferencijoje Conference on Natural Products Utilization From Plants to Pharmacy Shelf, kuri vyks 2017 m. spalio 18-21 dienomis, Banske, Bulgarijoje. Renginys pritrauks didelį būrį mokslininkų, tyrėjų, studentų iš visos Europos, kurie specializuojasi natūralių junginių tyrimuose iš įvairios augalinės kilmės produktų. Šiame renginyje bus pritatyti įvairaus spektro pranešimai, orentuoti į naturalių junginių išgavimo, išgryninimo bei pritaikymo galimybes, ar net realūs pritaikymo pavyzdžiai. Konferencijoje bus skaitomos įžanginės paskaitos žymių Europos mokslininkų. Detali informacija apie šio renginio programą http://www.icnpu.com/2017/Šios konferencijos metu pristatysiu stendinį pranešimą ANTIOXIDANT AND GENOTOXIC PROPERTIES OF EXTRACTS FROM FIVE AGRIMONIA AND FILIPENDULA SPECIES, šiame pranešime buvo išsamiai ištyrinėti lot. Agrimonia ir Filipendula genties vaistiniai augalai, jų cheminė sudėtis, antioksidacinės savybės, nustatytos augalų ekstraktų genotoksinės savybės, įvertinta mažiausia koncentracija, kuri gali būti naudojama gaminant įvairius kosmetikos gaminius ar maisto papildų gamyboje. Šio renginio metu, taip pat siekiama surasti naujų kontaktų, aptarti ir įvertinti bendradarbiavimo galimybes su kitais Europos universitetų mokslininkais. Taip pat konferencijos tematika bus išleistas mokslinių straipsnių rinkinys specialiame FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY numeryje (special issue). Šia tema, kartu su bendraautoriais jau išsiuntėme į šį žurnalą mokslinį straipsnį Genotoxicity and antioxidant activity of five Agrimonia and Filipendula species plant extracts evaluated by comet and micronucleus assays in human lymphocytes and Ames Salmonella/microsome test , laukiamas atsakymas iš redakcijos.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-10-17 - 2018-03-19

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Milda Pukalskienė

Trukmė:
2017 - 2018

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra