Sulfoaliuminatinio-belitinio cemento sintezė ir hidratacija

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0265

Projekto aprašymas:

Projekte bus nustatyta sulfoaliuminatino-belitino cemento sintezei naudojamų gamtinių žaliavų bei technogeninių atliekų (silikagelio ir granitmilčių) cheminė ir mineralinė sudėtis. Projekto metu bus sukurta pradinių mišinių apskaičiavimo metodika, bei ištirta kietafazio sukepimo sąlygų įtaką sulfoaliuminatinio-belitinio cemento susidarymo procesams ir jo struktūrai. Be to bus tiriama optimaliomis sintezės sąlygomis gauto cemento mineralinė sudėtis, mikrostruktūra bei ankstyvosios hidratacijos ypatumai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Sukurti sulfoaliuminatinį – belitinį cementą panaudojant Lietuvos technogenines atliekas – silikagelį ir granitmilčius.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Tadas Dambrauskas

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Chemijos inžinerijos ir silikatų technologijos laboratorijų skyrius, Cheminės technologijos fakultetas