Stikliški mėlynieji spinduoliai efektyviems nelegiruotiems organiniams šviestukams

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-02-0105

Projekto aprašymas:

Kuomet siekiama įgyvendinti didelio ploto elektroliuminescencinių prietaisų gamybą, svarbu, kad organinių elektroaktyvių medžiagų stikliški sluoksniai būtų morfologiškai ir elektrochemiškai Šio projekto tikslas – naujų elektrochemiškai ir termiškai stabilių, pasižyminčių efektyvia ir subalansuota skylių-elektronų pernaša ir gebančių sudaryti stabilius molekulinius stiklus organinių spinduolių paieška ir panaudojimas mėlynų OLED struktūrose.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.


Projekto rezultatai:

Bus susintetinti efektyvūs ir stabilūs organiniai mėlyni spinduoliai, gebantys sudaryti stabilius molekulinius stiklus. Bus suformuoti organiniai šviestukai panaudojant nebrangią tirpalų liejimo tirpalų technologiją.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-28 - 2019-11-27

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Juozas Vidas Gražulevičius

Trukmė:
2017 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku