Stikliški mėlynieji spinduoliai efektyviems nelegiruotiems organiniams šviestukams

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-02-0105

Projekto aprašymas:

Kuomet siekiama įgyvendinti didelio ploto elektroliuminescencinių prietaisų gamybą, svarbu, kad organinių elektroaktyvių medžiagų stikliški sluoksniai būtų morfologiškai ir elektrochemiškai Šio projekto tikslas – naujų elektrochemiškai ir termiškai stabilių, pasižyminčių efektyvia ir subalansuota skylių-elektronų pernaša ir gebančių sudaryti stabilius molekulinius stiklus organinių spinduolių paieška ir panaudojimas mėlynų OLED struktūrose.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.


Projekto rezultatai:

Bus susintetinti efektyvūs ir stabilūs organiniai mėlyni spinduoliai, gebantys sudaryti stabilius molekulinius stiklus. Bus suformuoti organiniai šviestukai panaudojant nebrangią tirpalų liejimo tirpalų technologiją.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-28 - 2019-11-27

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Juozas Vidas Gražulevičius

Trukmė:
2017 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra