Pusiau skaidrių, dvipusių, plonasluoksnių saulės elementų, skirtų inovatyviems sprendimams, kūrimas ir tyrimas (BTSC)

 

Projekto nr.: SV3-1624

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas ? stiprinti moksliniais tyrimais pagrįstų žinių plėtrą Baltijos ir Šiaurės šalyse bendradarbiaujant kuriant medžiagas pusiau
skaidriems, dvipusiams, ekonomiškiems saulės elementams, kurie efektyviai veikia esant intensyviam ir silpnam saulės apšvietimui bei
snieguotomis sąlygomis. Be standartinio pritaikymo, tokie saulės elementai taip pat gali būti naudojami elektros energijos generavimui
šešėlyje, elektromobilių languose, architektūros sprendimuose. Todėl, tokių saulės elementų rinkos potencialas gyvenamosioms ir
komercinėms saulės elektrinėms Šiaurės ir Baltijos šalyse yra milžiniškas. Šis projektas grindžiamas jau turima moksline patirtimi medžiagų ir
įrenginių modeliavime (IFE), naujų organinių ir neorganinių puslaidininkinių medžiagų sintezėje (KTU), jų charakterizavime (ISSP UL) bei
plonasluoksnių saulės elementų gamyboje (TalTech).
Šiame projekte bus modeliuojami Sb?chalkogenidų absorberiai ir saulės elementų struktūros, siekiant geriau suprasti legirantų sukeltus
šviesą sugeriančių medžiagų optoelektroninių savybių pokyčius ir nustatyti saulės elementų konstravimo gaires. Sb?chalkogenidų ir metalo
oksidų sluoksniai bus formuojami paprastais, efektyviais ir dideliems paviršiaus plotams tinkančiais metodais. Pusiau permatomiems,
dvipusiams, plonasluoksniams saulės elementams taip pat reikia sukurti tinkamus krūvio pernašos puslaidininkius, kurių savybės būtų
suderintos Sb?chalkogenido medžiaga. Projekto meto minėtiems saulės elementams bus sukurtos ir charakterizuotos efektyvios,
pakankamai skaidrios ir paprastai ant paviršiaus dengiamos puslaidininkinės medžiagos.
Tarpdisciplininės komandos sinergija atliekant mokslinius tyrimus šioje srityje suteiks naują postūmį kuriant saulės elementus inovatyvioms
reikmėms . Projektas skatina bendrus mokslinius tyrimus ES ir regionų lygiu ir suteikia puikias galimybes doktorantūros ir doktorantūros
tyrėjams.

Projekto finansavimas:

Baltijos mokslinių tyrimų programa finansuojama iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 2014–2021 m. finansinių mechanizmų lėšų

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-01-01 - 2023-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, INSTITUTE OF SOLID STATE PHYSICS OF LATVIA, Institute for Energy Technology (IFE)

Vadovas:
Vytautas Getautis

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra