Organinių šviesos diodų pristatymas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 14th International Conference on Organic Electronics Prancūzijoje

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-06-0207

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas yra sudalyvauti tarptautinėje konferencijoje Prancūzijoje Bordo mieste, kurioje ne tik akademinės bendruomenės nariai, bet ir industrinės srities specialistai, susirinks padiskutuoti apie organinius puslaidininkius, jų galimybes, technologijas ir pritaikymą kasdieniniame žmogaus gyvenime. Konferencijoje bus pristatyti organiniai šviesos diodai (OLED); susintetinti ir pagaminti Kauno technologijos universitete, bus ieškoma bendradarbiavimo kelių su užsienio partneriais, diskutuojant aktualiomis temomis, apimant tarpdisciplininius dalykus, tokius kaip chemija, fizika, medžiagų inžinerija ir pan. Konferencijos metu įgytas žinias ir patirtį bus galima panaudoti ateityje, siekiant giliau suprasti nagrinėjamą mokslinę tematiką apie organinius šviesos diodus, formuojant dar efektyvesnius ir geresnius optoelektronikos prietaisus.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-03-19 - 2018-06-23

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dalius Gudeika

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra